Petycja w sprawie organizacji otwartego konkursu na stanowisko, dyrektora Domu Kultury Świt w Warszawie

 

Warszawa, 11 lipiec 2019

 

Pan Rafał Trzaskowski Prezydent m. st. Warszawy  

Pan Sławomir Antonik Burmistrz Dzielnicy Targówek  

 

Petycja w sprawie organizacji otwartego konkursu na stanowisko, dyrektora Domu Kultury Świt w Warszawie   

 

My niżej podpisani zwracamy się z prośbą o organizację otwartego konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury Świt w Warszawie.

Z ogromnym zdziwieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację prasową, iż  pan Jacek Białek, dyrektor DK Świt złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Nie znamy niestety jej przyczyn i okoliczności. Wiemy zaś doskonale, że dyrektor Jacek Białek jest dla naszej społeczności symbolem zaangażowania na rzecz kultury, gwarantem ciągłości i niezależności działań w tej sferze. Jego doświadczenie, osiągnięcia i dorobek są w naszej lokalnej społeczności niekwestionowane. To prawdziwy człowiek-instytucja w najlepszym znaczeniu tych słów. DK Świt jest także wzorowo działającą instytucją, co potwierdza choćby fakt, że po raz trzeci z rzędu (lata 2016-2018) został uznany za najlepszy dom kultury w plebiscycie Warszawiaki. Niedawno DK Świt obchodził 60-lecie działalności i z tej okazji dyrektor Jacek Białek odbierał gratulacje od przedstawicieli Dzielnicy Targówek.

W imię zatem jawności procedur administracyjnych i transparentności działania władz domagamy się przeprowadzenia otwartego konkursu. Wierzymy, iż swoją kandydaturę przedstawi też pan Jacek Białek, który do tej pory doskonale, w naszej opinii, wywiązywał się z pełnionych obowiązków..

Uważamy, iż przejrzystość podejmowania decyzji z wykorzystaniem jawnych procedur stanowi o jakości społeczeństwa demokratycznego i służy zwiększeniu zaangażowania obywateli w działania społeczne.

 

Z poważaniem,