Petycja w sprawie organizacji studiów

Szanowny Pan Prorektor,

prof. CH dr hab. Arkadiusz Durasiewicz,

Prorektor ds. Studenckich i Nauki

             My, niżej podpisani - studenci kierunku Psychologia studiów jednolitych magisterskich niestacjonarnych 9PSb-online, zwracamy się z uprzejmą prośbą, o informowanie na temat organizacji zajęć nie mniej niż na 14 dni przed weekendem zjazdowym, zgodnie z paragrafem 7 umowy z uczelnią Collegium Humanum. 

             Decyzję o napisaniu tej petycji podjęliśmy, ponieważ wielu z nas pracuje w weekendy i należy wcześniej podawać grafiki w pracy. Niektórzy z Nas studiują również na innych kierunkach studiów. O danym planie zajęć i godzinach dowiadujemy się na 2/3 dni przed planowanym zjazdem na aplikacji teams w kalendarzu, gdzie niestety również zdarzają się błędy jesli chodzi o podane linki bądź kolejność zajęć. W planie na ehumanum często mamy inne zajęcia, natomiast na teamsie inne. 

             Brak wcześniejszego informowania o zajęciach utrudnia przygotowanie się do zajęć, co uniemożliwia efektywną naukę. 

             Często zdarzają się również sytuację, kiedy studenci próbują dodzwonić się do Biura Obsługi Studenta i nie jest udzielana pomoc. Często udzielane informacje są różne, co również wprowadza w błąd. 

             Na zakończenie chcielibyśmy zaznaczyć, że więcej zadowolonych studentów teraz, to więcej zadowolonych studentów w przyszłości.

Z poważaniem,

Studenci kierunku psychologia 9PSb-online


Studenci kierunku psychologia on-line    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Studenci kierunku psychologia on-line do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...