Petycja w sprawie powiększenia terenu spacerowego w Parku nad Stawami w Oleśnicy.

DSC082531.JPG

Stawy Miejskie w Oleśnicy stały się miejscem najczęściej odwiedzanym przez mieszkańców uprawiających sport, rekreację, najpopularniejszym miejscem do spacerów, obcowania z miejską przyrodą, imprez miejskich. W atrakcyjnym, jednak zbyt małym obszarze, w dniach świątecznych wolnych od pracy, staje się tłoczno. Połączone asfaltowe ścieżki pieszo-rowerowe, stają się powodem konfliktów. Zwracam się z prośbą o powiększenie terenów spacerowych, o obszar do niedawna dzierżawiony i wykorzystywany jako łowisko wędkarskie – komercyjne.

W tym celu proponuję :

- Wykonanie przeprawy przez rzekę Oleśnica, przy strefie obszaru Natura 2000, w formie kładki z przeznaczeniem wyłącznie dla pieszych.  

- Budowa na groblach pierwszego stawu, utwardzonej ścieżki pieszej z materiałów takich samych jak w strefie Natura 2000. Kolejny staw i jego nadbrzeże, pozostawiony niedostępny z przeznaczeniem dla przyrody.

- W części zachodniej stawu ( przy obecnej bramie ), budowę strefy relaksu z widokiem na staw i bogatą zieleń strefy Natura 2000. Strefa relaksu składająca się z stolików, ławek, koszy na śmieci, przeniesionych kilku leżaków z miejsc w których znajdują się w nadmiarze.

- Wykonanie krótkich pomostów wędkarskich lub ewentualnie altany wypoczynkowej na wodzie/nadbrzeżu.    

- W części zachodniej stawu przy grobli (od strony pól uprawnych), przeprowadzenie nowych nasadzeń odpowiednich gatunków drzew i krzewów ozdobnych. W dalszej części kolejnego „stawu przyrodniczego”, zabezpieczenie miejsca na nasadzenia rekompensacyjne których na skutek licznych inwestycji (wycinek drzew), w parkach takich miejskich już brakuje.             


Wiesław Mazurkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji