Petycja w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego dzieci w okolicy Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku

Sulejówek, 20 maja 2023 r.

                                                                 

 

                                                                         Pan

                                                                        Arkadiusz Śliwa

                                                                        Burmistrz Miasta Sulejówek

 

 

          Szanowny Panie Burmistrzu,

          Uprzejmie informuję, że w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku, istnieje często uczęszczane przez pieszych, w szczególności dzieci zmierzające do rzeczonej Szkoły, niebezpieczne i praktycznie niesformalizowane przejście przez ulicę Kopernika, tj. z chodnika w ul. Słowackiego do chodnika w ul. Kopernika.

          Istnienie wspomnianego wyżej stanu rzeczy jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia dzieci uczęszczających tamtędy do Szkoły, zwłaszcza że jest to przejście o ograniczonej widoczności, ponadto samochody nie przepuszczają dzieci, i dzieci muszą przekraczać ulicę pomiędzy jeżdżącymi samochodami, co naraża je na ryzykowne przejście przez ulicę, zwłaszcza w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych.

          Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek, chcąc wyjść naprzeciw potrzebie Mieszkańców naszego Miasta, w tym rodziców dzieci uczęszczających do ww. Szkoły, zwraca się do Pana Burmistrza z petycją w sprawie utworzenia oznaczonego przejścia dla pieszych (tzw. pasów wraz z ostrzegawczymi znakami drogowymi) od końca chodnika w ul. Słowackiego do chodnika znajdującego się przy Szkole przy ul. Kopernika.

          Koszt wykonania jest bardzo znikomy, gdyż chodziłoby o namalowanie pasów oraz ustawienie odpowiednich znaków.

          Z góry dziękujemy, uprzejmie prosząc o przychylne odniesienie się do naszej petycji.

                                                                     z wyrazami szacunku

 

 

 

 

 


Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek, ul. Idzikowskiego 9/174, 05-070 Sulejówek    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek, ul. Idzikowskiego 9/174, 05-070 Sulejówek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...