Petycja w sprawie powstania w Raciborzu butelkomatu PET

                                                                                             Racibórz, 28.06.2019 r.

Redakcja portalu

raciborz.com.pl

ul. Klasztorna 12

47-400 Racibórz

redakcja@raciborz.com.pl

                                                    Prezydent Miasta Racibórz Dariusz Polowy oraz

                                                    Rada Miasta Racibórz VIII kadencji 2018 – 2023

                                                     ul. Króla Stefana Batorego 6

                                                     Racibórz

 

Petycja

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, my niżej podpisani, zwracamy z uprzejmą prośba o podjęcie przez Prezydenta Miasta oraz Radę Miasta działań w sprawie poczynienia odpowiednich kroków, w celu instalacji w Raciborzu butelkomatów PET.

 

Uzasadnienie

Naszym zdaniem takie posunięcie przyniesie dla miasta wiele dobrego, w szczególności spowoduje usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów, jak i znacząco zwiększy świadomość ekologiczną społeczeństwa, na czym mamy nadzieję, zależy nam wszystkich.

Odpady, zwłaszcza plastikowe, zanieczyszczają nasze środowisko. Plastik rozkłada się nawet tysiąc lat, a do jego wyprodukowania niezbędna jest ropa naftowa. Nasze  środowisko jest notorycznie zanieczyszczane. Aż 90% wyprodukowanego tworzywa nigdy nie poddano recyklingowi. Przetworzenie tony plastiku pozwala oszczędzić 5774 kWh energii, 2,5 tysiąca litrów ropy naftowej oraz 22 metry sześcienne składowiska odpadów. By jednak przetwarzać odpady najpierw trzeba je segregować, najlepiej już w gospodarstwie domowym. O tym, jak w rzeczywistości to wygląda można się przekonać na załączonych przez nas zdjęcia z „typowego” raciborskiego, osiedlowego śmietnika. Niestety, trzeba przyznać, że mimo iż selektywna zbiórka śmieci w Raciborzu istnieje, to można jej wiele zarzucić. Wnioskowane butelkomaty, znacząco przyczyniłyby się do poprawy tej sytuacji, przynajmniej w naszym mieście.

Ponadto, ustawienie takiego automatu przyjmującego zużyte butelki, w sposób znaczący przyczyni się do realizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do  2020 roku. W dokumencie tym, jako jednym z priorytetów i celów strategiczno-operacyjnym (punkt 3.2.2) jest poprawa stanu środowiska oraz wspieranie działań ekologicznych (tab. 11, punkt 3.3)

Przedstawiciel firmy zajmującej się produkcją takich urządzeń poinformował, że istnieje możliwość postawienia automatów przyjmujących zarówno butelki szklane, jak i plastikowe. Istnieje także możliwość konfiguracji urządzeń, tak by w zamian za odpowiednią liczbę butelek mieszkaniec otrzymywał, na przykład, bilet na komunikację lub wstęp do muzeum czy na basen miejski. Odbywałoby się to na zasadzie znanych wszystkim programów lojalnościowych. Pozwoliłoby to na propagowanie ekologicznego trybu życia mieszkańców miasta. Oferowanie dodatkowo w „butelkomatowej” aplikacji gier, stwarza możliwość prowadzenia szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej wśród najmłodszych, którym z pewnością taki pomysł, w dobie nowoczesnych technologii, przypadłby do gustu.

Pragniemy również zauważyć, że pomysł ustawienia w Raciborzu butelkomatu, spotkał się z szerokim i bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców miasta. Zorganizowana na na portalu raciborz.com.pl ankieta w tej kwestii wykazała, że większość czytelników portalu postuluje za takim rozwiązaniem i widzi w nim realne rozwiązanie problemu ekologicznego miasta. Ankieta przeprowadzona w mediach społecznościowych dotarła do prawie 40 tys. ludzi, zareagowało na nią prawie 700, a zdecydowana większość z prawie 400 komentarzy wyrażała aprobatę dla takiego rozwiązania. To pokazuje, że raciborzanie głodni są nowoczesnych rozwiązań proekologicznych w mieście. Dlatego wnosimy jak we wstępie.PETycja_zdjecie_glowne.jpg

IMG_20190704_123145.jpg

smieci1.jpgsmieci11.jpg


Ireneusz Burek, redaktor naczelny raciborz.com.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ireneusz Burek, redaktor naczelny raciborz.com.pl do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...