Petycja w sprawie pozostawienia listonosza Pana Tomasza w dotychczasowym rejonie służbowym

My, mieszkańcy Wildy z okolic Rynku Wildeckiego domagamy się zmiany decyzji o zmianie rejonu doręczeń pocztowych listonosza Pana Tomasza. Jest on naszym listonoszem ponad 17 lat. . Jest lubiany i szanowany. Solidny, uprzejmy, pomocny i punktualny. Nic nie stanowi dla niego problemu. Listonosz to nie tylko doręczyciel poczty. To ktoś pomiędzy lekarzem a powiernikiem. To ktoś na kogo się czeka. To ktoś z kim, szczególnie osoby starsze i samotne mogą choć przez chwile porozmawiać. To ktoś, kto dla wielu staje się łącznikiem ze światem zewnętrznym. Nie należy również zapominać, że listonosz poznaje zwyczaje mieszkańców swojego rejonu. Im dłużej w nim pracuje tym staje się skuteczniejszy. Ergo, tym lepszym jest przedstawicielem Poczty Polskiej. Nie bez znaczenia jest reakcja mieszkańców na tę, błędną i krzywdzącą nas  decyzję Domagamy się zmiany tej decyzji podjętej w Urzędzie Pocztowym nr. 5 w Poznaniu i pozostawianie Pana Tomasza w dotychczasowym rejonie. Dla dobra mieszkańców Wildy i Poczty Polskiej.