Petycja w sprawie przywrócenia internetowych transmisji obrad wszystkich komisji Rady Miasta Pruszkowa

O_jawność_życia_publicznego_w_Pruszkowie.png

Na fali znoszenia restrykcji związanych z pandemią, obrady Komisji Rady Miasta Pruszkowa wróciły do przedpandemicznego porządku, tj. spotkań stacjonarnych w budynku UM Pruszkowa przy ulicy Kraszewskiego, bez jednoczesnej transmisji online. Decyzję o rezygnacji z transmisji podjął Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski, nie podejmując w tym temacie żadnej publicznej dyskusji.

Doświadczenia pandemiczne pokazały, że o wiele większa liczba mieszkańców jest w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, gdy istnieje możliwość śledzenia posiedzeń Komisji w internecie. Bez transmisji na żywo z posiedzeń stacjonarnych, duża część mieszkańców zostaje wykluczona.

Transmisja online to nie tylko łatwiejsza możliwość zapoznania się z przebiegiem posiedzenia, ustaleniami i głosowaniem (na żywo lub w późniejszym terminie, z dowolnego miejsca), ale także szansa na obywatelską interwencję i wyrażenie swojego zdania  – łącząc się z Komisją przez dedykowany numer telefonu (również z dowolnego miejsca). Zapewnienie takiej transmisji jest proste i nie wymaga znacznych nakładów finansowych, a archiwizacja na portalu Youtube odbywa się w sposób automatyczny po zakończeniu transmisji.

W związku z powyższym redakcja portalu zpruszkowa.pl w imieniu swoim i wszystkich zainteresowanych mieszkańców apeluje o przywrócenie transmisji online wszystkich stacjonarnych posiedzeń Komisji Rady Miasta Pruszkowa.

 


Redakcja "Jestem z Pruszkowa"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Redakcja "Jestem z Pruszkowa" będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...