Petycja w sprawie przywrócenia internetowych transmisji obrad wszystkich komisji Rady Miasta Pruszkowa

O_jawność_życia_publicznego_w_Pruszkowie.png

Na fali znoszenia restrykcji związanych z pandemią, obrady Komisji Rady Miasta Pruszkowa wróciły do przedpandemicznego porządku, tj. spotkań stacjonarnych w budynku UM Pruszkowa przy ulicy Kraszewskiego, bez jednoczesnej transmisji online. Decyzję o rezygnacji z transmisji podjął Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa Krzysztof Biskupski, nie podejmując w tym temacie żadnej publicznej dyskusji.

Doświadczenia pandemiczne pokazały, że o wiele większa liczba mieszkańców jest w stanie aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, gdy istnieje możliwość śledzenia posiedzeń Komisji w internecie. Bez transmisji na żywo z posiedzeń stacjonarnych, duża część mieszkańców zostaje wykluczona.

Transmisja online to nie tylko łatwiejsza możliwość zapoznania się z przebiegiem posiedzenia, ustaleniami i głosowaniem (na żywo lub w późniejszym terminie, z dowolnego miejsca), ale także szansa na obywatelską interwencję i wyrażenie swojego zdania  – łącząc się z Komisją przez dedykowany numer telefonu (również z dowolnego miejsca). Zapewnienie takiej transmisji jest proste i nie wymaga znacznych nakładów finansowych, a archiwizacja na portalu Youtube odbywa się w sposób automatyczny po zakończeniu transmisji.

W związku z powyższym redakcja portalu zpruszkowa.pl w imieniu swoim i wszystkich zainteresowanych mieszkańców apeluje o przywrócenie transmisji online wszystkich stacjonarnych posiedzeń Komisji Rady Miasta Pruszkowa.

 


Redakcja "Jestem z Pruszkowa"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Redakcja "Jestem z Pruszkowa" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...