Petycja w sprawie ratowania Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Warszawa, 17 lipca 2019 r.  

Podmiot wnoszący petycję:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba KRS 0000162763, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jodłowej 19 B

przy poparciu obywateli Warszawy i całej Polski, żądających ochrony rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie  

Do Pana Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy

    PETYCJA

Dotyczy: podjęcia działań mających na celu uratowanie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie:  

My, mieszkańcy Warszawy, wzywamy władze naszego miasta z Panem na czele, do podjęcia natychmiastowych działań, zmierzających do uratowania rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. 

Domagamy się:

·         pilnego przygotowania analizy zagrożeń dla rezerwatu, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z planowaną zabudową terenów wokół Jeziorka:  spadkiem poziomu wody w Jeziorku Czerniakowskim i wpływem planowanej zabudowy na florę i faunę w rezerwacie;

·         przygotowania planu przeciwdziałania tym zagrożeniom (uwzględniających m.in. koncepcję zasilania Jeziorka w wodę), z dokładnymi terminami ich realizacji i zapewnieniem finansowania;

·         przygotowania jednej spójnej i kompleksowej koncepcji zagospodarowania całego terenu rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie w takim zakresie, aby możliwie najlepiej realizował on cele ochrony przyrodniczej, edukacji ekologicznej i pożytku społecznego.

Panie Prezydencie!

Wzywamy Pana do pilnego powołania zespołu roboczego, który określi, co i w jakim czasie zrobią władze miasta, by powstrzymać degradację tego cennego przyrodniczo i szczególnie ważnego dla mieszkańców Warszawy terenu.

Chcemy, by plan i harmonogram działań zespołu stały się publicznym zobowiązaniem Pana jako Prezydenta m.st. Warszawy i by stopniowe postępy w ich realizacji były cyklicznie podawane do publicznej wiadomości.  

Szczegółowe uzasadnienie petycji, opis działań i zaniedbań władz miasta, które doprowadziły do degradacji rezerwatu oraz działania lokalnej społeczności przedstawiamy tutaj :

https://www.miasto-ogrod-sadyba.pl/projekty/ratujmy-rezerwat-jeziorko-czerniakowskie/szczegoly/petycja-w-sprawie-uratowania-rezerwatu-jeziorko-czerniakowskie-315?fbclid=IwAR1tWD6rh5T3hahpjiQQqycNe8qwZToNwhGmlFM4VJecreHFAp4MXkCtqQo

 

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto- Ogród Sadyba

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba ul. Jodłowa 19 B, 00-907 Warszawa e-mail: towarzystwo@sadyba.info

Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie jest unikatowy! Nie pozwólmy na jego zniszczenie!!! Rezerwat_widok_z_góry1.png

relaks_nad_Jeziorkiem_Czerniakowskim_Instagram1.jpg

podwodne_życie_w_Jeziorku_Czerniakowskim_Instagram1.jpg

most_nad_Jeziorkiem_Instagram1.jpg

Life_from_above_Instagram.jpg

Jeziorko_Czerniakowskie_Instagram.jpg


Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto- Ogród Sadyba    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto- Ogród Sadyba do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...