Petycja w sprawie ratowania Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Warszawa, 17 lipca 2019 r.  

Podmiot wnoszący petycję:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba KRS 0000162763, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jodłowej 19 B

przy poparciu obywateli Warszawy i całej Polski, żądających ochrony rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie  

Do Pana Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy

    PETYCJA

Dotyczy: podjęcia działań mających na celu uratowanie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie:  

My, mieszkańcy Warszawy, wzywamy władze naszego miasta z Panem na czele, do podjęcia natychmiastowych działań, zmierzających do uratowania rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie. 

Domagamy się:

·         pilnego przygotowania analizy zagrożeń dla rezerwatu, ze szczególnym uwzględnieniem niebezpieczeństw związanych z planowaną zabudową terenów wokół Jeziorka:  spadkiem poziomu wody w Jeziorku Czerniakowskim i wpływem planowanej zabudowy na florę i faunę w rezerwacie;

·         przygotowania planu przeciwdziałania tym zagrożeniom (uwzględniających m.in. koncepcję zasilania Jeziorka w wodę), z dokładnymi terminami ich realizacji i zapewnieniem finansowania;

·         przygotowania jednej spójnej i kompleksowej koncepcji zagospodarowania całego terenu rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie w takim zakresie, aby możliwie najlepiej realizował on cele ochrony przyrodniczej, edukacji ekologicznej i pożytku społecznego.

Panie Prezydencie!

Wzywamy Pana do pilnego powołania zespołu roboczego, który określi, co i w jakim czasie zrobią władze miasta, by powstrzymać degradację tego cennego przyrodniczo i szczególnie ważnego dla mieszkańców Warszawy terenu.

Chcemy, by plan i harmonogram działań zespołu stały się publicznym zobowiązaniem Pana jako Prezydenta m.st. Warszawy i by stopniowe postępy w ich realizacji były cyklicznie podawane do publicznej wiadomości.  

Szczegółowe uzasadnienie petycji, opis działań i zaniedbań władz miasta, które doprowadziły do degradacji rezerwatu oraz działania lokalnej społeczności przedstawiamy tutaj :

https://www.miasto-ogrod-sadyba.pl/projekty/ratujmy-rezerwat-jeziorko-czerniakowskie/szczegoly/petycja-w-sprawie-uratowania-rezerwatu-jeziorko-czerniakowskie-315?fbclid=IwAR1tWD6rh5T3hahpjiQQqycNe8qwZToNwhGmlFM4VJecreHFAp4MXkCtqQo

 

Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto- Ogród Sadyba

Adres do korespondencji:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba ul. Jodłowa 19 B, 00-907 Warszawa e-mail: towarzystwo@sadyba.info

Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie jest unikatowy! Nie pozwólmy na jego zniszczenie!!! Rezerwat_widok_z_góry1.png

relaks_nad_Jeziorkiem_Czerniakowskim_Instagram1.jpg

podwodne_życie_w_Jeziorku_Czerniakowskim_Instagram1.jpg

most_nad_Jeziorkiem_Instagram1.jpg

Life_from_above_Instagram.jpg

Jeziorko_Czerniakowskie_Instagram.jpg


Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto- Ogród Sadyba    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto- Ogród Sadyba będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...