Petycja w sprawie remontu i przebudowy ul. Kłobuckiej w Warszawie

Warszawa, 20 lutego 2024 roku  

Wnoszący Petycję :
1. Członkowie Wspólnoty Mieszkaniowej LifeTown Kłobucka 6A, 6B, 6C, 6D, 6E w Warszawie - reprezentowani przez Zarząd Wspólnoty
2. Mieszkańcy ul. Kłobuckiej, ul. Złoty Potok, ul. Pieskowa Skała, ul. Taborowa, ul. Nowy Służewiec ul. Jurajskiej, ul. Koprowskiego, ul. Wyczółki

 

Pan Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy
Pl. Bankowy 3/5, 00-144 Warszawa

Pan Robert Kempa
Burmistrz Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61, 02-777 Warszawa

Pan Michał Matejka
Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61, 02-777 Warszawa

Pan Łukasz Puchalski
Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

 

PETYCJA    

W SPRAWIE: REMONTU I PRZEBUDOWY ULICY KŁOBUCKIEJ W WARSZAWIE  

              Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014.1195) działając w interesie publicznym, wnosimy o podjęcie  pilnych działań przez organy administracji samorządowej m.st. Warszawy w zakresie spraw stanowiących kompetencje i obowiązki ustawowe organów samorządu terytorialnego, w celu realizacji inwestycji niezbędnych dla poprawy bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej w rejonie ul. Kłobuckiej.  

Jako Mieszkańcy Osiedli zlokalizowanych przy ulicy Kłobuckiej wyrażamy niepokój i głębokie rozczarowanie brakiem efektywnych działań władz samorządowych Dzielnicy Ursynów oraz m.st. Warszawy, co skutkuje przeciągającymi się procedurami i brakiem widocznych efektów w realizacji przebudowy drogi na ul. Kłobuckiej, na całej jej długości a także przebudowy układu komunikacyjnego ulic przyległych do ulicy Kłobuckiej. Nasze zaniepokojenie związane jest także z brakiem woli dialogu w tej sprawie ze strony władz Dzielnicy Ursynów, które pomimo wielokrotnie kierowanych do Pana Burmistrza Dzielnicy próśb o spotkanie w celu przedstawienia  i omówienia nurtujących naszą społeczność problemów, nie wykazały jak dotychczas woli podjęcia bezpośredniej komunikacji w sprawach żywotnych dla mieszkańców naszego rejonu Ursynowa.

           Rejon ulicy Kłobuckiej jest w ostatnich latach jednym z najszybciej rozwijających się rejonów Ursynowa. W ślad za urbanizacją tego terenu poprzez kolejne inwestycje realizowane przez deweloperów od kilku lat i wzrostem liczby mieszkańców, nie idą niestety żadne miejskie inwestycje infrastrukturalne a przyrzeczone przez deweloperów inwestycje w modernizację i rozwój infrastruktury dróg publicznych, nie są realizowane także z powodu braku aktywnego współdziałania  oraz wsparcia ze strony władz samorządowych. Zaniechania i bierność ze strony władz samorządowych przyczynia się do braku realnych postępów w przebudowie ul. Kłobuckiej, do czego zobowiązał się jeden z deweloperów wobec m.st Warszawy. Realizowane lub przygotowywane są w naszym rejonie kolejne inwestycje deweloperskie (np. Robyg) oraz komercyjne (LIDL, OAK), co w krótkim czasie przyczyni się do dalszego pogorszenia już i tak bardzo trudnej sytuacji komunikacyjnej w naszym rejonie. Bez pilnego podjęcia działań w celu realizacji ul. Nowy Służewiec, która może odciążyć komunikacyjnie ul. Kłobucką. Bez przebudowy i połączenia  w jeden układ komunikacyjny ulic Pieskowa Skała i Koprowskiego, wobec ubóstwa komunikacji zbiorowej a także dróg rowerowych (także stacji rowerowych), czeka nas pogłębienie zapaści komunikacyjnej.        Jednocześnie prosimy o podjęcie działań w celu rozwiązania problemu notorycznego zalewania ul. Kłobuckiej w trakcie opadów deszczu. Brak wystarczającego kolektora ściekowego w naszym rejonie powoduje pogłębiające się problemy z gospodarką wodami opadowymi na terenie naszych Osiedli. Rozwiązanie naszych problemów nie wymaga ze strony Miasta i Dzielnicy wielkich nakładów finansowych, wymaga natomiast troski o dobro mieszkańców tego nowego rejonu -naszego Miasta i Dzielnicy Ursynów. Mieszkańców, którzy płacą podatki do budżetu Miasta jak wszyscy inni i mają prawo oczekiwać równego traktowania i reprezentowania przez władze naszych żywotnych, uzasadnionych interesów.

           Mając na względzie  żywotne zainteresowanie mieszkańców Wspólnot naszego rejonu,  zwracamy się do Państwa o podjęcie realnych działań i udzielenie wyczerpującej informacji nt. stanu i perspektyw realizacji poruszonych w niniejszej petycji spraw. Wyrażamy nadzieję, że zarówno Pan Prezydent m.st. Warszawa jak i władze Dzielnicy Ursynów w zakresie swoich kompetencji oraz obowiązków,  dołożą wszelkich starań i podejmą energiczne oraz efektywne działania, aby zarówno projekty w zakresie infrastruktury drogowej poruszone w niniejszej petycji, zostały zrealizowane w interesie nas jako wyborców i mieszkańców Miasta i Dzielnicy Ursynów.


Wspólnota Mieszkaniowa LifeTown Kłobucka 6A, 6B, 6C, 6D, 6E w Warszawie    Skontaktuj się z autorem petycji