Petycja w sprawie umożliwienia gminom podwarszawskim doładowań biletów metropolitalnych na terenie tychże gmin

Sulejówek, 9 czerwca 2020 r.

 

 

Pan Wiesław Witek

Prezes Zarządu Transportu Miejskiego

w Warszawie

 

 

 

Petycja

w sprawie umożliwienia gminom podwarszawskim

doładowań biletów metropolitalnych na terenie tychże gmin

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek zwraca się do Pana Prezesa z uprzejmym apelem

o umożliwienie gminie Sulejówek doładowań biletów metropolitalnych na jej terenie.

Obecnie każdorazowo, w celu doładowania ww. biletu, należy udawać się do Warszawy.
Nie widzimy racjonalnego powodu, dla którego Sulejówek, którego mieszkańcy korzystają z biletu metropolitalnego, miałby nie posiadać swojego punktu, w którym można będzie doładować bilet metropolitalny.

Mieszkańcy Sulejówka od dawna zgłaszają ogromne zapotrzebowanie w kwestii dostępu
do Punktu Obsługi Pasażera na terenie Miasta Sulejówek.

Uważamy, że ewentualna realizacja przez Zarząd Transportu Miejskiego postulatu zawartego
w naszej petycji, doprowadzi do zwiększenia popytu na bilet metropolitalny.

Z pewnością natomiast ułatwi życie wielu mieszkańcom Sulejówka.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy Pana Prezesa o przychylne odniesienie się
do naszej inicjatywy, która ma na celu znacząco usprawnić funkcjonowanie biletu metropolitalnego w Sulejówku.

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.


Michał Raczkowski (Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek)    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Michał Raczkowski (Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek) do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...