Petycja w sprawie usprawnienia systemu komunikacji publicznej w Rudzie Śląskiej

Dodaj_nagłówek_(1).png
Niniejsza petycja ma na celu wyrażenie naszych dążeń i oczekiwań w zakresie usprawnienia systemu komunikacji publicznej w naszym regionie. Chcemy zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii, które uważamy za istotne dla poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywności transportu publicznego. 

1. Zmiana rozkładów jazdy autobusów: Prosimy o przeprowadzenie analizy (konsultacje z ZTM) w celu zmian w rozkładach jazdy autobusów tak, aby unikać sytuacji, w której autobusy jeżdżą stadnie, a zamiast tego tworzyły w miarę możliwości równy takt na wspólnych ciągach (także w soboty i niedziele). Takie działanie pozwoli zminimalizować czas oczekiwania na przystankach oraz zwiększy efektywność komunikacji miejskiej. 

2. Przedłużenie czasu kursowania linii 230: Prosimy o rozważenie przedłużenia czasu kursowania linii autobusowej nr 230 do godziny 23:00. To ważne zwłaszcza dla osób pracujących w niekonwencjonalnych godzinach lub korzystających z komunikacji publicznej wieczorem. 

3. Analiza i realizacja założeń z dokumentu ZTM: W związku z dokumentem ZTM (Zarządu Transportu Miejskiego), prosimy o rzetelną analizę i realizację założeń z tego dokumentu. To kluczowy krok w doskonaleniu systemu transportu publicznego w naszym regionie. 

4. Budowa połączenia ul. Szyb Walenty z ul. Bukową: Wzywamy do podjęcia prac nad budową połączenia ul. Szyb Walenty z ul. Bukową - np. wg propozycji przedstawionej przez grupę Centrum Przesiadkowe Chebzie. To połączenie ma ogromne znaczenie dla skomunikowania zakładów pracy na terenach Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

5. Maksymalne wykorzystanie tramwajów i autobusów w dowożący na kolej: Dążymy do maksymalnego wykorzystania tramwajów dla przesiadek na pociągi w Chebziu oraz autobusów dla pozostałych planowanych do przebudowy lub budowy przystanków kolejowych związanych z inwestycjami Kolej+ oraz przebudową linii kolejowej Gliwice - Katowice. Optymalne wykorzystanie różnych środków transportu może znacząco przyczynić się do redukcji zatłoczenia i poprawy mobilności mieszkańców.

6. Niezwłoczne skomunikowanie dworca w Chebziu: Do czasu przebudowy tego przystanku kolejowego należy zadbać o jego skomunikowanie poprzez skierowanie pod dworzec linii autobusowych. Obecnie pasażer musi przejść bardzo dużą odległość aby się przesiąść, co często przesiadkę wyklucza.

7. Przywrócenie Kochłowicom szybkiego połączenia z centrum miasta (dawną trasą linii 121): Np. poprzez wydłużenie trasy linii 139 do centrum Rudy Śląskiej, tworząc szybsze połączenie do Nowego Bytomia. 

8. Rezygnacja z "rudzkiej" wiaty przystankowej albo jej przeprojektowanie: Obecnie stososowania wiatą autobusowa nie zapewnia dostatecznej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Nazwy przystanków z kolei są napisane małą czcionką i są bardzo słabo czytelne zarówno w dzień jak i w nocy. Natomiast koszt wiat jest zdecydowanie za wysoki, przez co dochodzi do absurdalnych sytuacji, kiedy to na przystanku nie ma wiaty przez wiele miesięcy. 

Apelujemy do władz odpowiedzialnych za transport publiczny o uwzględnienie naszych postulatów i podjęcie konkretnych działań w celu poprawy dostępności i efektywności komunikacji publicznej. Naszym wspólnym celem jest stworzenie bardziej przyjaznego, efektywnego i zrównoważonego systemu transportu publicznego w naszym regionie. 

Dziękujemy za uwzględnienie naszych sugestii i działania na rzecz poprawy transportu publicznego.

Z poważaniem,

Adam Cop - Nieformalna grupa Centrum Przesiadkowe Chebzie  
Krzysztof Kuberek - Nieformalna grupa Centrum Przesiadkowe Chebzie 
Krzysztof Stanek - Nieformalna grupa Centrum Przesiadkowe Chebzie 
Rafał Wypior - Radny Rady Miasta Ruda Śląska 

_______________________
Adresaci petycji:
Prezydent Miasta Ruda Śląska 
Zarząd Transportu Metropolitarnego 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rafał Wypior do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...