Petycja w sprawie utworzenia linii autobusowej Rembertów-Metro Stadion Narodowy, przez ul. strażacka oraz dw. Wschodni

Mieszkańcy Rembertowa do Zarządu Transportu Miejskiego, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, ztm@ztm.waw.pl

W związku ze słabym dojazdem mieszkańców ul. chełmżyńskiej na pkp, przepełnieniem pociągów w godzinach szczytu oraz z zmniejszonym kursowaniem pociągów, prosimy o utworzenie lini autobusowej Rembertów-Metro Stadion Narodowy, przez ul. strażacka oraz dw. Wschodni. 

Taki autobus napewno usprawiniłby komunikacje Rembertowa, oraz zapewnił bezpośrednie połączenie z metrem. Rozluźniłby także przepełnione w godzinach szcytu pociągi.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Igor Machanek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...