Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach miejskich miasta Solec Kujawski oraz zakazu dystrybucji materiałów marketingowych cyrków

Sprzeciwiam się wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do pracy często niezgodnej z ich naturą i umiejscawiającej je w zupełnym oderwaniu od ich środowiska naturalnego, uważam za nieetyczne i pozbawione walorów edukacyjnych. Zwracam się z apelem do Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim o wprowadzenie zakazu organizowania na terenach miejskich przedstawień z udziałem zwierząt oraz należytego egzekwowania zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 2. Ponadto, apeluję do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o wprowadzenie zakazu dystrybucji darmowych materiałów marketingowych przez cyrki wykorzystujące zwierzęta w placówkach oświatowych na terenie miasta Solec Kujawski. Uważam, iż promowanie przedstawień z udziałem zwierząt wśród dzieci, a co za tym idzie przedmiotowego traktowania żywych istot, jest antytezą działań uwrażliwiających najmłodszych na los zwierząt i uczących ich odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Bartz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook