Petycja w sprawie wprowadzenia zakazu organizacji przedstawień cyrkowych z wykorzystaniem zwierząt na terenach miejskich miasta Solec Kujawski oraz zakazu dystrybucji materiałów marketingowych cyrków

Sprzeciwiam się wykorzystywaniu zwierząt w cyrkach dla potrzeb ludzkiej rozrywki. Zmuszanie zwierząt do pracy często niezgodnej z ich naturą i umiejscawiającej je w zupełnym oderwaniu od ich środowiska naturalnego, uważam za nieetyczne i pozbawione walorów edukacyjnych. Zwracam się z apelem do Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim o wprowadzenie zakazu organizowania na terenach miejskich przedstawień z udziałem zwierząt oraz należytego egzekwowania zapisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, a w szczególności tych zawartych w Rozdz. 4, Art. 17, Ust. 2. Ponadto, apeluję do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy o wprowadzenie zakazu dystrybucji darmowych materiałów marketingowych przez cyrki wykorzystujące zwierzęta w placówkach oświatowych na terenie miasta Solec Kujawski. Uważam, iż promowanie przedstawień z udziałem zwierząt wśród dzieci, a co za tym idzie przedmiotowego traktowania żywych istot, jest antytezą działań uwrażliwiających najmłodszych na los zwierząt i uczących ich odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Bartz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook