Petycja w sprawie zachowania obecnego biegu wydzielonego pasa ruchu dla transportu publicznego na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Warszawa, dn. 04.12.2021 r.
Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa

Petycja w sprawie zachowania obecnego biegu wydzielonego pasa ruchu dla transportu publicznego na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Szanowna Rado Dzielnicy Ochota, Szanowny Panie Przewodniczący Rady, Szanowne Radne i Radni


17 listopada 2021 r., Rada Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przyjęła projekt uchwały dotyczący wniosku do ZDM o likwidację pasa przeznaczonego dla transportu publicznego na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
Za uchwałą głosowały osoby z Prawa i Sprawiedliwości, Zawsze z Ochotą oraz Koalicji Obywatelskiej. Przegłosowano ją w stosunku 12 radnych za, 8 przeciw, 1 radny się wstrzymał. Oznacza to, że władze Dzielnicy Ochota popierają likwidację buspasa na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Jako mieszkańcy Ochoty i Warszawy, stanowczo sprzeciwiamy się likwidacji buspasów, zwłaszcza tego na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Nie chcemy stać w korkach tworzonych przez samochody. Mamy prawo do szybkiego i bezpiecznego transportu publicznego. Prezentujemy trzy korzyści, które wydzielony pas ruchu daje ochociankom i ochocianom:

  1. Buspas jako korytarz życia ‒ dzięki wydzielonym pasom ruchu, pojazdy ratunkowe (zwłaszcza karetki) mają możliwość szybszego dojazdu do miejsc, w których są potrzebne. Kwestia pojazdów ratownictwa medycznego jest tu bardzo istotna, ponieważ ul. Bitwy Warszawskiej jest przedłużeniem ulicy Banacha, przy której mieści się Szpital na Banacha (Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). Istnienie wydzielonego pasa ruchu w obecnej formie pozwala na zwiększenie szans ofiarom wypadków, do których zmierzają karetki oraz wozy Straży Pożarnej.
  2. Buspas jako element zintegrowanego transportu publicznego ‒ buspas, tak jak priorytety na skrzyżowaniach dla tramwajów i autobusów, to tylko element większej całości. Jest nią sprawnie działający transport publiczny, który będzie atrakcyjną alternatywą tylko wtedy, gdy za jego pośrednictwem będzie można szybko dotrzeć w miejsce docelowe. Obecnie buspas na ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. pozwala szybko przemieścić się z okolic Dworca Zachodniego i centrum handlowego Blue City, w kierunku Pola Mokotowskiego, Rakowca i osiedli Mokotowa.
  3. Buspas jako odpowiedź na zator drogowy ‒ niestety, w dużych miastach zator uliczny jest coraz częstszym widokiem i narastającym problemem. Czynników takiej sytuacji jest wiele, a jednym z nich są luki w infrastrukturze i brak alternatywy dla samochodu w postaci szybkiego środka transportu publicznego. Buspas pozwala autobusom omijać zator uliczny, przewożąc setki pasażerów, którzy w innym wypadku musieliby korzystać z samochodu, przyczyniając się tylko do jeszcze większych korków na ulicach Ochoty.


Apelujemy do władz dzielnicy Ochota o wycofanie się z planu likwidacji buspasa.
Petycja zostanie przekazana Radzie Dzielnicy Ochota oraz do wiadomości Zarządowi Transportu Miejskiego.

Joanna Wojciechowska
Magdalena Nowakowska
Olgierd Boratyński
Kacper Dobrzyński


Joanna Wojciechowska, Magdalena Nowakowska, Olgierd Boratyński, Kacper Dobrzyński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Joanna Wojciechowska, Magdalena Nowakowska, Olgierd Boratyński, Kacper Dobrzyński do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...