PETYCJA w sprawie zmian przepisów prawa

Żądam wprowadzenia zmian przepisów prawa zgodnie z Petycjami złożonymi na ręce Premiera Rządu RP Pana Mateusza Morawieckiego przez Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej w dniach: 21 października 2020 r.oraz 26 października 2020 r. 

ŻĄDAM 

1.  Merytorycznego Planu wychodzenia z kryzysu dla Gastronomii Polskiej na najbliższe 6 miesięcy !

2.  Zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne wszystkich przedsiębiorców oraz pracowników na okres 6 miesięcy od 01.11.2020 r..

3.  Wprowadzenia stałej i jednolitej stawki 8% VAT  na wszystkie produkty (żywność i napoje) i usługi gastronomiczne od dnia 01.11.2020 r.

4. Stworzenia „Funduszu Wsparcia Gastronomii” na wzór Funduszu dla Kultury.

5. Wprowadzenia „Tarczy Antykryzysowej dla Gastronomii Polskiej” na wzór tarczy antykryzysowej dla Turystyki, w zakresie przedstawionym ww. Petycjach.

6.  Wyznaczenia w trybie pilnym przedstawicieli Rządu RP do wspólnego opracowania z ekspertami branży gastronomicznej standardów bezpieczeństwa higienicznego „Bezpieczna Restauracja w czasie epidemii” dla poszczególnych typów lokali.

7.  Podania podstawy konstytucyjnej ograniczenia przez Rząd RP swobody prowadzenia działalności gospodarczej branży gastronomicznej,przez zamykanie lokali.

8.  Uwolnienia w trybie natychmiastowym godzin otwarcia wybranych typów lokali gastronomicznych na zasadach przedstawionych ww. Petycjach.

Dodatkowo:

9.  Przesunięcia terminu wprowadzenia kas fiskalnych on line z 01.01.2021 na 01.01.2022 r. i sfinansowania tego wprowadzenia przez Skarb Państwa. 


Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Sztab Kryzysowy Gastronomii Polskiej do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...