Petycja w sprawie zniesienia opłaty za jeżdżenie na skateparku przy ulicy Potockiej

Urząd Dzielnicy Żoliborz

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – Paweł Michalec

Słowackiego 6/8,

01-627 Warszawa

Wyrażamy głębokie niezadowolenie z decyzji Ośrodka Sportu i Rekreacji Żoliborz o wprowadzeniu opłat za korzystanie ze skateparku. Od tego roku za jednodniowy wstęp należy wpłacić 5 złotych. Warto jednak zaznaczyć, że każdorazowe wyjście (np. do sklepu, toalety, na posiłek) wiąże się z ponowną opłatą. Uważamy, że wpłynie to negatywnie na dostępność i zainteresowanie samym obiektem. Ponadto sama opłata zniechęca do uprawiania aktywności fizycznej, na czym powinno nam zależeć szczególnie wśród młodych osób. Większość użytkowników to nastolatkowie lub nieco starsze od nich osoby, dla których codzienne płacenie może być dużym wydatkiem. Sam skatepark był też miejscem społecznych spotkań, więc również pod tym względem odczuwamy stratę. W końcu nie uważamy, że skatepark, pomimo że jest dla nas ważny dla utrzymywania formy, prezentuje poziom wart jakiejkolwiek opłaty.

Dlatego zwracamy się z prośbą o cofnięcie tej zmiany, a jeśli to konieczne, to sfinansowanie tego działania.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Jan Osowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...