Petycja w sprawie zwiekszenia zatrudnienia w sklepach Stokrotka Sp. z o.o.

Lublin 11.04.2022 r.

 

  Arunas Zimnickas

Prezes Zarządu Stokrotka Sp. z o.o.

z siedzibą w Lublinie

Szanowny Panie Prezesie  

NSZZ „Solidarność” od pewnego czasu obserwuje spadek liczby pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w marketach i supermarketach naszej firmy. Spółka rozwija się, powstają nowe sklepy lecz w placówkach handlowych Spółki na zmianach roboczych obsługujących naszych klientów jest coraz mniej pracowników. 

Od marca br. sklepy w województwach podkarpackim i lubelskim zostały ponownie otworzone w niedziele. To dodatkowe 4 dni pracy w miesiącu, obsada stanowisk w niedziele odbywa się kosztem przesunięcia pracowników z pozostałych dni  tygodnia. Oznacza to, że w poszczególnych dniach tygodnia w placówkach handlowych  nie ma pełnej obsady stanowisk pracowniczych na zmianach. Taka organizacja pracy zwiększa obciążenie wszystkich pracowników, generuje niezadowolenie klientów, naraża pracowników na dodatkowy stres a przecież znaczna  część załogi to osoby niepełnosprawne. Przy takim obciążeniu pracą i dodatkowym stresie na linii pracownik – niezadowolony klient,  nikt z nas nie jest w stanie pracować bez uszczerbku na zdrowiu. Coraz więcej pracowników porzuca pracę w Spółce ze względu na złe warunki pracy, tym samym wystawiając firmie nie najlepszą opinię w najbliższym otoczeniu. Duża rotacja wśród pracowników obniża poziom naszych usług względem klientów, generuje ogromne obciążenie dla doświadczonej, lojalnej Załogi, powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

W naszej ocenie ta sytuacja wymaga zdecydowanych działań organizacyjnych polegających na zwiększeniu zatrudnienia w poszczególnych sklepach w ramach zawieranych umów o pracę oraz sezonowe wspieranie załóg sklepów pracownikami oferowanymi przez agencje pracy tymczasowej, w szczególności w sklepach w województwach lubelskim i podkarpackim, ze względu na ponowne otwarcie placówek handlowych we wszystkie niedziele. Optymalne zatrudnienie pracowników w 7 dni tygodnia to szybsza obsługa, krótsze kolejki, polepszenie komfortu pracy a co za tym idzie więcej klientów i większe obroty.

Prosimy o udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytanie: jakie kroki zostały podjęte przez Spółkę Stokrotka w celu zapewnienia obsady stanowisk w sklepach położonych w województwach lubelskim i podkarpackim w związku z otwarciem tych placówek od marca br. we wszystkie niedziele.

Mamy nadzieję, że nasza firma z rozpoznawalną marką Stokrotka  doceni wartość i partycypację pracowników w procesie realizacji celów Spółki,  dostosowując politykę zarządzania zasobami ludzkimi do wysokich standardów organizacji bezpiecznej i satysfakcjonującej pracowników pracy.

Mając na względzie podniesiony bardzo ważny problem wnosimy do Zarządu Spółki o niezwłoczną odpowiedź.  


Alicja Symbor Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Stokrotka Sp. z o.o.    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Alicja Symbor Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Stokrotka Sp. z o.o. do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...