Petycja w sprawie zwiększenia liczby pociągów pasażerskich na linii 98 Sucha Beskidzka - Chabówka

Szanowni Państwo,

W związku z dobiegającym końca remontem linii kolejowej nr 98, a także wdrożonymi zmianami rozkładów jazdy, pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych zagadnień związanych z kursowaniem pociągów Polregio, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na odcinku Sucha Beskidzka - Chabówka. Postępujące wykluczenie komunikacyjne i zanik drogowego transportu zbiorowego spowodowały, że w dni świąteczne transport kolejowy stał się jedyną możliwością transportu na m.in. linii Sucha Beskidzka - Jordanów.

Jedynymi (innym niż kolejowe) połączeniami dającymi możliwość dojazdu do Krakowa są busy odjeżdżające z Zawoi, Jordanowa oraz Rabki-Zdrój. Dla mieszkańców regionu korzystanie z nich wiąże się z koniecznością dojazdu do wyżej wymienionych miejscowości. Również w dni powszednie oferta podmiotów świadczących usługi przewozu osób stała się znacznie skromniejsza w porównaniu z poprzednimi latami. Sprawia to, że często transport kolejowy staje się jedynym możliwym środkiem transportu. Niestety, mała liczba połączeń na tej trasie, wraz z obowiązującymi rozkładowymi godzinami połączeń często nie sprzyjają dogodnemu korzystaniu z oferty kolejowej.

Obecnie z miejscowości leżących na odcinku Chabówka - Sucha Beskidzka do Krakowa można dojechać czterokrotnie w ciągu dnia (przyjazdy do Krakowa o godz. 8:06, 12:33, 18:18, 20:48). Dużą uciążliwością jest brak pociągu, który docierałby do Krakowa we wcześniejszej porannej porze, jak również istotnym brakiem jest sześciogodzinna luka w godzinach popołudniowych.

Potencjalnym rozwiązaniem tych problemów mogłoby być wydłużenie istniejących połączeń na linii Sucha Beskidzka – Kraków do stacji Chabówka (np. nr 30532 rano oraz nr 30540 po południu).

Wówczas zamieszkujący miejscowości wzdłuż tego odcinka zyskaliby możliwość wcześniejszego dotarcia do Krakowa w celach edukacyjnych (szkoły, uczelnie), zawodowych (praca), czy innych (wizyta u lekarza, przesiadki na trasie, cele kulturalne). W obecnej sytuacji, często są oni zmuszeni do dojeżdżania do miejscowości, z których odjeżdżają busy w kierunku Krakowa i korzystania z tego rodzaju transportu, podatnego na korki i opóźnienia. Oferta dla pasażerów jadących z Krakowa w kierunku Zakopanego jest niestety jeszcze uboższa.

W ciągu dnia, dla miejscowości na odcinku Sucha Beskidzka – Chabówka składa się ona z 3 przejazdów (odjazd z Krakowa o godz. 7:47, 12:46 oraz 17:43). Tu również problemem jest brak połączenia o wcześniejszej porze, co można by rozwiązać poprzez przyspieszenie godziny odjazdu pociągu nr 30505 z 7:47 o około godzinę. Ułatwiłoby to m.in. powrót z pracy osobom, pracującym na nocnych zmianach.

Analogicznie do sugerowanych w poprzednim akapicie rozwiązań, sugerujemy wydłużenie niektórych połączeń na linii Kraków-Sucha Beskidzka do stacji Chabówka (np. nr 30507 z godz. 10:12, nr 30515 z godz. 19:52 (w tym przypadku należałoby także rozważyć przesunięcie godziny odjazdu o około 30 minut, do godz. 19:10-19:20)). Wydłużenie linii dla 1-2 pociągów oraz przesunięcie godziny pierwszego przejazdu znacznie ułatwi korzystanie z usług kolejowych przez osoby uczące się oraz pracujące w Krakowie. Remont kolejowej zakopianki znacznie zwiększył komfort korzystania z kolei, a obserwowany wzrost cen paliw, eksploatacji pojazdów, ale także wzrastająca świadomość ekologiczna powodują, że mieszkańcy regionu coraz przychylniej wracają do korzystania z pociągów.

Jednakże, często rozkład jazdy uniemożliwia skorzystanie z tej oferty. Wierzymy, że zaproponowane sugestie są rozwiązaniami minimalizującymi ten problem. W proponowanych rozwiązaniach skupiliśmy się na zasugerowaniu zmian, które w naszej opinii zmaksymalizują korzyści dla mieszkańców, przy jednoczesnej minimalizacji dodatkowych nakładów ponoszonych przez przewoźnika – skupiają się one na rozbudowaniu obecnie funkcjonującego rozkładu, a nie na tworzeniu nierealistycznych wizji.   Podsumowując, chcemy wprowadzenia następujących zmian: Dla relacji Zakopane – Kraków: ·        

Przedłużenie biegu pociągu nr 33266 i nr 30532 i przeniesienie stacji początkowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki. ·        

Przedłużenie biegu pociągu nr 30540 i przeniesienie stacji początkowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki. Dla relacji Kraków – Zakopane: ·        

Przesunięcie godziny odjazdu pociągu nr 30505 na wcześniejszą porę 7:00 -7:15         

Przedłużenie biegu pociągu nr 30507 i nr 30515 i przeniesienie stacji końcowej z Suchej Beskidzkiej do Chabówki. Dla relacji nr 30515 przyspieszenie godziny odjazdu o około 40 minut czyli na godz. 19:00 – 19:15

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Andrzej Sala będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...