Petycja w sprawie zwolnienia Piotra Staruchowicza z AŚ Białołęka

 


Szanowny Pan Minister

dr Jarosław Gowin

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa


skargi@ms.gov.pl <skargi@ms.gov.pl>Gratulujemy Panu mianowania na stanowisko Ministra Sprawiedliwości i oczekujemy, że sposób sprawowania tej zaszczytnej funkcji będzie zgodny z dotychczas prezentowanym przez Pana systemem wyznawanych wartości.

Mamy w związku z tym nadzieję iż skieruje Pan również swoją uwagę na sprawy nierozwiązane przez Pana poprzedników.

Jedną z nich jest sprawa będąca od wielu lat bolączką polskiego więziennictwa, a mianowicie instytucja zwana aresztem śledczym, który często stosowany jest jako areszt wydobywczy. Do tej pory najdłużej taka opresja zastosowana względem osadzonego trwała ponad sześć lat. Ten rodzaj aresztu był już kilkukrotnie przedmiotem protestów składanych przez Polaków do stosownych ciał Unii Europejskiej.

Klasycznym przykładem opresyjności naszego prawa jest areszt wymierzony Piotrowi Staruchowiczowi. Pomimo zakończenia przesłuchania stron Piotr Staruchowicz nadal przebywa w Białołęce. Ostatnio zastosowano wobec niego przedłużenie aresztu o dalsze trzy miesiące.

Apelujemy o zwolnienie Piotra Staruchowicza z aresztu śledczego, ponieważ w chwili obecnej nie zachodzi ani obawa mataczenia, ani wpływu podejrzanego na świadków. Piotr Staruchowicz w toczącym się aktualnie postępowaniu może swobodnie odpowiadać z wolnej stopy.

Mamy nadzieję, że będzie mógł Pan Minister ofiarować Piotrowi Staruchowiczowi i jego rodzinie prezent na Boże Narodzenie w postaci zwolnienia go z aresztu śledczego i umożliwienia spędzenia świąt w rodzinnym gronie.

Za przychylenie się do naszej prośby z góry dziękują niżej podpisani.Tadeusz Mańko

Gliwice

Polska

mantad@o2.plPonieważ MS w swej odpowiedzi stwierdziło, że w tej sprawie dr Jarosław Gowin nic nie może zdziałać, to petycja została wysłana ponownie do zmienionego adresata.
Z treścią odpowiedzi MS można zapoznać się tu : http://niepoprawni.pl/blog/2210/petycja-ws-piotra-sSąd Rejonowy
Warszawa-Śródmieście w Warszawie
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 82
<srs@warszawa-srodmiescie.sr.gov.pl>


Petycja o zwolnienie Piotra Staruchowicza z AŚ Białołęka


UZASADNIENIE

Pomimo zakończenia przesłuchania stron, Piotr Staruchowicz nadal przebywa w AŚ Białołęka. Ostatnio zastosowano wobec niego przedłużenie aresztu o dalsze trzy miesiące.

Apelujemy o zwolnienie Piotra Staruchowicza z aresztu śledczego, ponieważ w chwili obecnej nie zachodzi ani obawa mataczenia, ani wpływu podejrzanego na świadków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Piotr Staruchowicz w toczącym się aktualnie postępowaniu odpowiadał z wolnej stopy.

Dlatego uważamy, że Najwyższy Sąd powinien zwolnić Piotra Staruchowicza z aresztu śledczego i umożliwić jemu i jego rodzine tradycyjne spotkanie się przy wigilijnym stole i wspólne spędzenie Świąt Bożego Narodzenia.


Za przychylenie się do naszej prośby z góry dziękują niżej podpisani.


Petycję w sprawie zwolnienia Piotra Staruchowicza podpisało ponad 7000 internautów. Do petycji dołączamy wydruk osób podpisujących petycję.

Adres strony z petycją http://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_zwolnienia_piotra_staruchowicza_z_a_biaoka

Nadzorujący zbieranie podpisów

Tadeusz Mańko

Gliwice

mantad@o2.pl
Serdeczne podziękowania za podpisy złożone pod petycją. Było masę podpisów Polaków mieszkających w Polsce i za granicami kraju, ale były również podpisy Czechów, Węgrów, Niemców, a ostatnio wielu Ukraińców.
Zbieranie podpisów kończymy, bo Piotr Staruchowicz znalazł się przed Świętami Bożego Narodzenia już na wolności. Cena wprawdzie jest wysoka, bo wyrok opiewa na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat i wsparty grzywną w niebagatelnej wysokości 5200 zł.
Jeszcze raz podziękowania za współpracę.