Petycja w sprawie budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 31 na trasie od Słubic w kierunku Kostrzyna

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze!


My, podpisani poniżej oraz podpisani na listach załączonych do niniejszego pisma: mieszkańcy Drzecina, Lisowa, Golic, Pamięcina, Starych Biskupic i Słubic oraz innych miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 31, członkowie polsko-niemieckiej grupy rowerowej, a także inni sympatycy jazdy rowerowej, preferujący rower ponad inne środki lokomocji, zwracamy się do Pana Dyrektora z prośbą o budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 31, począwszy od Słubic w kierunku Kostrzyna nad Odrą.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że stanie się to w najbliższym i nie rozciągającym się w czasie terminie. Inwestycja ta nie dość, że ułatwi życie mieszkańcom okolicy, licznie dojeżdżającym m.in. do pracy i szkoły, to jeszcze wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nie tylko rowerzystów, ale także kierowców i pieszych. Szczególnie, że droga ta jest kręta i niebezpieczna, bez pobocza, które umożliwiałoby bezpieczną jazdę rowerem lub pieszym.

Ze względu na niedostosowanie obecnej drogi dla rowerzystów i pieszych, turyści i miejscowi rekreacyjni rowerzyści wybierają jazdę po drodze 31, co przy obecnym, i permamentnie zwiększającym się ruchu wystawia wszystkich uczestników ruchu drogowego, wśród których jest duże grono dzieci, na niebezpieczeństwo.

Za koniecznością zbudowania wnioskowanej trasy rowerowej przemawia również istniejąca rzeczywistość, nie tylko ta turystyczna. W wielu przypadkach, szczególnie dla mieszkańców wsi, to rower jest jedynym dostępnym środkiem lokomocji, gdyż komunikacja autobusowa na tej trasie w ostatnich kilku latach została zredukowana niemal całkowicie.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tak jak w całej Europie tak i w Polsce stawia się na rozwój ekologii i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie - promuje komunikację rowerową jako tanią i naturalną alternatywę dla pojazdów mechanicznych. Również w naszym kraju tendencja ta ma charakter wzrostowy.

Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje Pan Dyrektor uzna za zasadne, a przywołane argumenty za wystarczające - wnosimy jak na wstępie.


Anna Ginter, Monika Filip, Ilona Nowaczewska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Anna Ginter, Monika Filip, Ilona Nowaczewska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook