Petycja w/s równego traktowania pracowników pomocy społecznej w podwyżkach wynagrodzeń

petycja_.png

My podpisani, wyrażamy stanowczy i zdecydowany sprzeciw wobec faktu pominięcia pracowników pomocy społecznej w zapowiadanych i ogłoszonych podwyżkach dla jedynie wybranych pracowników sfery publicznej. Uważamy to zignorowanie naszej grupy zawodowej za przejaw nierównego i dyskryminującego traktowania, zwracając się jednocześnie do władz publicznych w naszym kraju o zapewnienie środków dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na co najmniej 30% wzrost wynagrodzeń pracowników sektora pomocy społecznej. Ww. podwyżki wynagrodzeń, ogłoszone dla nauczycieli oraz pracowników państwowej administracji publicznej, nie powinny nigdy ominąć pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, którzy w sposób wyjątkowo dotkliwy odczuli wieloletnie zaniedbania ze strony rządzących w tym obszarze oraz negatywne konsekwencje panującej obecnie inflacji i drożyzny.


Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...