Petycja ws. wstrzymania zmiany organizacji ruchu w dzielnicy Letnica

Mieszkańcy dzielnicy Letnica w Gdańsku

Sz. P. Piotr Grzelak
Wiceprezydent Gdańska

PETYCJA

 

Niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z dnia 5 września 2014 r., poz. 1195) działając w interesie publicznym składamy petycję w sprawie wstrzymania zmiany organizacji ruchu ze strefy zamieszkania na strefę tempo 30 na terenie dzielnicy Letnica.

 

Obecna organizacja ruchu tj. strefa zamieszkania funkcjonuje w naszej dzielnicy od 2011 r. Do tej pory nie było z nią żadnych problemów, gdyż jest to odpowiednia organizacja ruchu na tak zwięzłą zabudowę. Zamienienie jej na strefę tempo 30 jest bardzo złym pomysłem, gdyż spowoduje:

-jeszcze wyższą prękość, a co za tym idzie nadmierne przekraczanie dopuszczalnej prękości na ul. Starowiejskiej.

-parkingowy chaos, na który zezwala strefa tempo 30. 

-strefa tempo 30 ograniczy możliwość przechodzenia przez pieszych tylko do miejsc wyznaczonych.

Błędna interpretacja znaków pionowych występuje w dwóch miejscach w dzielnicy -
na wyjeździe z osiedla Nowa Letnica na ul. Suchą i Starowiejską. To tam potrzebne
są zmiany w organizacji znaków, a nie w zrewitalizowanej części dzielnicy. Dodatkowo malowanie pasów na bruku będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami częstego ich odmalowywania.

Zamiast wprowadzać strefę TEMPO 30 bardziej wskazana byłaby edukacja mieszkańców, co znaczy strefa zamieszkania.

Dlatego my - mieszkańcy dzielnicy Letnica, domagamy się wstrzymania zmiany organizacji ruchu w planowanej formie i dostosowania jej do rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz wymagań, jakie niesie obecność stadionu w dzielnicy. 

 

                                                         Z wyrazami szacunku
                                                        Mieszkańcy dzielnicy Letnica