PETYCJA WYBORCÓW w sprawie sfałszowania Wyborów oraz Referendum z dnia 15 października 2023 roku

  Warszawa 22.10.2023 r. Sąd Najwyższy Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych ul. Plac Krasińskich 2/4/6 00-951 Warszawa   Sz. P. Andrzej Duda PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 00–902 Warszawa   Sz. P. Zbigniew Ziobro PROKURATOR GENERALNY RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Prokuratura Krajowa ul Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa;   Komendant Główny Policji: gen. insp. Jarosław Szymczyk Komenda Główna Policji Puławska 148/150, 02-624 Warszawa   PETYCJA WYBORCÓW w sprawie sfałszowania Wyborów oraz Referendum z dnia 15 października 2023 roku   Jesteśmy wyborcami, uprawnionymi do udziału w wyborach powszechnych i referendach. W naszym głębokim przeświadczeniu Wybory z dnia 15 października 2023 r. do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zostały sfałszowane, a Referendum z tegoż samego dnia  niedopuszczalnie  zmanipulowane.     W lokalach OKW nie wydawano kart referendalnych, pytano biorących udział w referendum o liczbę wydania kart: "Ile kart wydać?" oraz doprowadzono do sytuacji głosowania po godz. 21, pomimo braku przedłużenia przez PKW godzin głosowania i po ujawnieniu sondażowych wyników wyborów exit pol, tj. po zakończeniu tzw. ciszy wyborczej.  W wiele lokali wyborczych było czynnych po godz. 21 a niektóre były czynne prawie do 3 w nocy. Nikt nie zabezpieczył ilości zgromadzonych w kolejkach do 21, a  ilość chcących zagłosować stale rosła, w jednym z lokalu wyborczym, gdzie na liście uprawnionych do głosowania był 2 tys. ludzi dopisano  1 tysiąc. Dowożono młodych ludzi z innych miast, a zaświadczenia uprawniające do głosowania w wyborach poza miejscem zamieszkania     wypełniano w autokarach. Jak w autokarach mogły znaleźć się dokumenty in blanco do wypełnienia?    Tym samym najprawdopodobniej mogło dochodzić do przestępstwa nawet wielokrotnego głosowania tych samych osób w różnych miejscach po zakończeniu ciszy wyborczej i znajomości wstępnych wyników exit pol. Ponadto w wielu przypadkach lokale wyborcze umieszczano w mniejszych pomieszczeniach niż w poprzednich wyborach. Naszym zdaniem miało to na celu wywołanie korzystniejszych warunków do manipulacji wyborami i referendum.                         Powyższe wskazuje, iż może zachodzić popełnianie przestępstwa przeciwko wyborom i naruszenia przez właściwy organy wyborcze przepisów kodeksu dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania lub wyników wyborów. Toteż my wyborcy wnosimy o wszczęcie śledztwa w sprawie prawidłowości wyborów ze szczególnym  uwzględnieniem głosowań wyborców uprawnionych do głosowania poza miejscem zamieszkania, szczególnie w miejscach gdzie głosowanie trwało do późnych godzin nocnych bez przedłużania przez PKW godzin wyborów i ciszy wyborczej. Mając na względzie powyższe, żądamy unieważnienia Wyborów z dnia 15.10.2023 r. do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i zarządzenie nowych Wyborów oraz ze względu na masowe i jawne manipulacje przy Referendum żądamy unieważnienia Referendum z dnia 15.10.2023 r.  i ponowne jego zarządzenie bez możliwości głosowania poza swoim miejscem zamieszkania i zameldowania.  Uważamy, że są to zbyt ważne Wybory dla wszystkich Polaków, by tolerować jawne łamanie prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszym również prosimy i zachęcamy wszystkich Polaków, którym leży na sercu dobro Rzeczypospolitej i Narodu Polskiego do podpisywania niniejszej petycji.   Artur i Joanna Tartas   

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Artur Tartas do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...