STOP patodeweloperce na Polance! Chrońmy ostatnie takie osiedle Wrocławia


1200x6282.jpg

Sz.P. Jacek Sutryk
Prezydent Wrocławia

Szanowny Panie Prezydencie

Zwracamy się do Pana z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zachowania istniejącego charakteru historycznego osiedla Polanka we Wrocławiu w obrębie ulic Żmigrodzkiej, Bałtyckiej, Macedońskiej, Pieszej, Obornickiej, Broniewskiego, Kasprowicza, Rowerowej i Bonczyka.

W szczególności prosimy o:

  • niewydawanie zgody na nową deweloperską zabudowę mieszkaniową oraz umorzenie wszelkich toczących się w tej sprawie postępowań;
  • ochronę terenów zielonych i obiektów użyteczności publicznej istniejących na omawianym obszarze: szkół, przedszkola, przychodni, pawilonów handlowych i placu targowego;
  • dążenie do objęcia całego obszaru ochroną przestrzenną, w szczególności poprzez uchwalenie całościowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Swoją petycję kierujemy do Pana w związku z pojawiającymi się planami dogęszczania zabudowy mieszkaniowej w miejscu przychodni medycznej przy ul. Bonczyka 20, zawartymi w:

  • postępowaniu o wydanie decyzji o warunkach zabudowy prowadzonym w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Wrocławia (sygn. WPL-ZT1.6730.180.2022.JŁ5);
  • oraz w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczającym nową zabudowę w wysokości do 33 m (projekt planu nr 788).

 

Uważamy, że koncepcje nowej zabudowy wielorodzinnej naruszają nie tylko wartościowy charakter osiedla, ale również interesy mieszkańców. Nowa zabudowa - zwłaszcza o skali przewidywanej we wskazanych dokumentach - doprowadzi do degradacji wspólnych terenów rekreacyjnych, ograniczy dostęp do światła dziennego, spotęguje problemy komunikacyjne, a w konsekwencji spowoduje także obniżenie wartości istniejących mieszkań i lokali.

Pragniemy podkreślić również, że w omawianej sprawie mieszkańcy - zarówno indywidualnie, poprzez Spółdzielnię Mieszkaniową Polanka, Radę Osiedla Karłowice-Różanka oraz poprzez grupy nieformalne - wielokrotnie składali do organów administracji publicznej wnioski, petycje i uwagi. Jak dotąd, żaden z nich nie doczekał się pozytywnego rozstrzygnięcia.

Liczymy, że dobro mieszkańców Wrocławia jest dla Pana priorytetem. Wierzymy, że troska o ład przestrzenny i dążenie do zrównoważonego rozwoju są dla Pana wartościami ważnymi tak samo jak dla nas. Prosimy o realizowanie ich także na naszym osiedlu.

Chrońmy Polankę zanim będzie za późno!

post1200x900_petycjaB.jpg


Komitet Sympatyków Polanki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Komitet Sympatyków Polanki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...