POMOC FINANSOWA DLA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁYSTOK

Białystok, dnia 23.03.2020

 

 

Prezydent Miasta Białystok

Pan Tadeusz Truskolaski

 

Szanowny Panie Prezydencie,    

My, podlascy przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy prowadzą działalność polegającą na prowadzeniu niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych na terenie Miasta Białystok, realizując zadania wynikające z zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz.U. 2011, nr 45 poz. 235), mając na uwadze szeroko pojęty interes publiczny związany z okolicznościami powstałymi w następstwie decyzji Rządu RP w dniu 11 marca 2020r. o zawieszeniu działalności naszych placówek początkowo do dnia 25 marca br. a następnie o przedłużeniu tego terminu do 10 kwietnia b.r. w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się zachorowań wywołanych wirusem COVID-19, zwracamy się z apelem do Pana Prezydenta o natychmiastowe podjęcie działań, których celem jest zapobieżenie utraty płynności finansowej, a w konsekwencji ograniczenie bądź zamknięcie działalności ponad 50% żłobków i klubów dziecięcych działających dotychczas na rzecz mieszkańców naszego miasta.

Sprawujemy opiekę nad dziećmi przez większą część dnia, co umożliwia aktywność zawodową obojga rodziców. Nasza działalność wspiera rynek pracy, tworzymy nowe miejsca zatrudnienia. Utworzone przez nas placówki zmniejszają poziom bezrobocia w Białymstoku, oraz realnie wspierają aktywację zawodową rodziców kończących urlop macierzyński/tacierzyński.

Przypominam, że nasze placówki powstały w ramach potrzeb wypełnienia luki związanej z brakiem miejsc w żłobkach państwowych. W głównej mierze realizujemy zadania wynikające z zapisów Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. W większości podmioty prywatne, a w dużym stopniu mikroprzedsiębiorstwa, które niejednokrotnie, w chwilach kryzysu, pozostawione są same sobie.

W dniu 11 marca 2020r., gdy Szanowny Pan Premier RP Mateusz Morawiecki, z powodu szerzącej się epidemii koronawirusa, zobowiązał Wojewodów do czasowego zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3, realizowanych w ramach żłobków i klubów dziecięcych, mikroprzedsiębiorcy stanęli  w obliczu nowych trudności. Jestem przekonana, że zamknięcie naszych placówek  jest wskazane a nawet konieczne, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby.

Rząd, na czas zamknięcia placówek zapewnił rodzicom zasiłek opiekuńczy, co z pewnością pomoże niejednej rodzinie w tym trudnym dla wszystkich czasie. Rodzice, nasi klienci, przyjęli wiadomość o zamknięciu żłobka w różny sposób. Właściciele podjęli jednak działania mające na celu wyjaśnienie powodów, wagi sytuacji oraz ram czasowych braku świadczenia usług opieki. Jednak możliwość wydłużenia okresu kwarantanny i dalszego zamknięcia naszych placówek wiązać się będzie z masowymi wypowiedzeniami umów przez rodziców dzieci w wieku żłobkowym. Każdego dnia mierzymy się z trudnymi rozmowami o finansach z rodzicami dzieci do lat 3, którzy zarzucają nam brak świadczenia usługi.

Argument wydłużenia świadczenia opiekuńczego dla rodziców jest pomijany, a często nasi rozmówcy powołują się na wysokość oferowanego zasiłku, argumentując, że jest zbyt niski. W drugiej kolejności wskazują na fakt, iż ich praca zarobkowa, nawet w obliczu pandemii, musi być świadczona osobiście, w siedzibie pracodawcy, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia niani do opieki nad dzieckiem. Rezygnują tym samym z umowy ze żłobkiem, gdyż jednoczesna opłata za niefunkcjonujący żłobek oraz opiekunkę do dziecka mija się z celem.

Obawiając się utraty klientów i braku możliwości pozyskania nowych, podczas zawieszonej działalności żłobka, zwracamy się do Pana Prezydenta o wskazanie możliwości pomocy finansowej. Pomimo przerwy w świadczeniu usług opieki, koszty przez nas ponoszone nie uległy zmianom. Jesteśmy zobowiązani do terminowego uiszczania opłat za wynajem lokali w sektorze prywatnym. Niestety często zaprzestanie prowadzenia działalności nie zwalnia najemcy z konieczności uiszczenia czynszu. Kolejny koszt stanowi czynsz administracyjny, koszty składek ZUS, wynagrodzeń pracowniczych, które zgodnie z art. 81. § 1. Kodeksu Pracy przysługuje pracownikom w pełnym wymiarze, gdyż prezentują tzw. „gotowość do pracy”. Proponowane przez rząd zawieszenie składek ZUS nie jest żadną pomocą ponieważ ich nie umorzy, a tylko spowoduje konieczność opłacenia ich w późniejszym terminie. Skąd jednak zdobyć trzykrotność składek, jeśli nasze placówki nadal będą zamknięte, a dzieci w domu z rodzicami? Dlatego tym bardziej prosimy o przychylność w kwestii rozważenia naszych potrzeb i obaw. 

Zgodnie z powyższym postulujemy o:

1. Udzielenie wsparcia finansowego podmiotom prywatnym realizującym zadania Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, w ramach żłobków i klubów dziecięcych.

 2. Utrzymanie dofinansowania dla rodziców w niezmienionej kwocie. Dla rodziców będzie to duża pomoc - i miejmy nadzieję - oddali pomysł złożenia wypowiedzenia.

3. Udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do ilości miejsc w danej placówce. Koszty utrzymania placówki różnią się w zależności od ilości dzieci w danym żłobku/klubie. Wsparcie Samorządu byłoby dla nas nieocenione, w przypadku negocjowania przez rodziców stawki czynszu, za miesiące bez świadczonej usługi. Zgodnie z prawem żłobki nie muszą obniżać kwoty czesnego. Pomoc o jaką prosimy, zabezpieczy zatem obie strony – przedsiębiorstwo i rodzica, który będzie mógł liczyć na niewielki upust z naszej strony. Prosimy zatem o rozważnie takiej pomocy, zabezpieczenie dla nas odpowiednich środków. 

Rolę placówek opiekuńczo - wychowawczych widać dopiero teraz, gdy z powodu zamkniętych żłobków, przedszkoli i szkół, w każdej firmie brakuje personelu, który zamiast pracować musi opiekować się potomstwem.

Prosimy zatem Szanownych Państwa o pomoc i zaproponowanie rozwiązania.

Justyna Kuczyńska - Niepubliczny Żłobek Koralik

 


Justyna Kuczyńska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Justyna Kuczyńska do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook