POPRAWY JAKOŚCI WODY PITNEJ I ZMIANY W ZARZĄDZANIU - WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO NA TERENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MICHAŁOWIE - / w powiecie białostockim /

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO                Bachury, dnia 04.08.2022 r.

 

Redaktor Naczelny Michałowo Info

Zdzisław Bartłomiej Worona

Bachury 44

16-050 Michałowo

tel. kom. 798 411 124

do

BURMISTRZ GMINY MICHAŁOWO

MAREK NAZARKO

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

PRESS_(2)_—_kopia.jpg

                                                  https://michalowo.info.pl/

P E T Y C J A

 

dot. poprawy jakości wody pitnej i zmiany w zarządzaniu - Wodociągów Michałowo na terenie Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu.

 

Działając w interesie podmiotu wnoszącego na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. art. 2.1,2,3 punk.2 /Dz. U. Z 2017 r, poz 1123 / niniejszym składam petycję celem podjęcia działań w zakresie poprawy jakości wody pitnej i zmiany w zarządzaniu Wodociągów Michałowo ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo – przez Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informował:

 

  • z dniem 03.08.2022 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 7 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.

  • z dniem 26.07.2022 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 27 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.

  • z dniem 28.09.2020 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 13 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.

 

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/7dc63e5e6cc0bcc/woda/komunikat-panstwowego-inspektora-sanitarnego-w-bialymstoku-z-dnia-03082022-r-w-sprawie-jakosci-wody-w-wodociagu-michalowo.html

 

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/7dc63e5e6cc0bcc/woda/komunikat-panstwowego-inspektora-sanitarnego-w-bialymstoku-z-dnia-26072022-r-w-sprawie-jakosci-wody-w-wodociagu-michalowo.html

 

Komunikat Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku / jako trzeci wymieniony /   Nr. LM.9051.593.2020 z dnia 08.09.2020 r. nie odnalazłem w bip.ug.michalowo.

20220805_113600_zmiana_rozmiaru.jpg

 

Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań w okresie 15.02.2020 r - 03.08.2022 r. stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w postaci – manganu,mętności, jonu amonowego, ogólnej liczby mikroorganizmów, żelaza, barwy.

Szczegóły powyższego możemy przeczytać na stronie

https://wodociagimichalowo.pl/jakosc-wody/

 

 

                      Wobec powyższego żądam:

 

  1. Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia wyjaśniającego, publiczne przedstawienie jego wyników oraz planu naprawczego. Na podstawie art. 61 konstytucji i art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym.

  2. Przeprowadzenie na koszt Wodociągi Michałowo regularnych, cotygodniowych kontroli jakości wody wodociągowej ze wszystkich ujęć należących do Urzędu Miejskiego w Michałowie

  3. Wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec odpowiedzialnych osób Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz Wodociągu Michałowo.

  4. W związku ze złą jakością wody, częstymi awariami i brakiem zaufania wobec Wodociągów Michałowo, która nie wywiązała się z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku z dnia 31.03.2021 r. HK.4410.122.2019 / sposobu upowszechniania komunikatu powinna umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat / - Wnoszę o wykluczenie sprzedawcy Instytutu Doradztwa Inwestycyjnego Roberta Żylińskiego i powrotu sprzedawcy - Urzędu Miejskiego w Michałowie, który będzie zarządzał nad całą inwestycją.

  5. Zniesienia lub zawieszenia opłaty abonamentowej wody i ścieków w związku z niską jakością wody pitnej. Gmina Gródek nie nalicza takiej opłaty abonamentowej.

 

        TWOJA CZYSTA  WODA  - TWOJA DECYZJA - TO TY DECYDUJESZ

                                             PODPISZ PETYCJĘ

zdrowa_woda_zmiejszony_rozmiar_zdjęcia.png

 

z poważaniem

Redaktor Naczelny Michałowo Info -  Zdzisław Bartłomiej Worona

 

                                     INFORMACJE

Screenshot_2022-08-30_at_12-56-53_Posiedzenie_Komisji_Rolnictwa._Dyskusja_o_jakości_wody_i_ścieków_–_MICHALOWO_.EU_.png https://michalowo.eu/posiedzenie-komisji-rolnictwa-dyskusja-o-jakosci-wody-i-sciekow/

 

 

Screenshot_2022-08-30_at_13-11-07_JAKOŚĆ_WODY.png

 https://poranny.pl/michalowo-brudna-rzeka-mieszkancy-to-wina-wodociagow-zdjecia/ar/c1-16819249

 

Screenshot_2022-09-08_at_08-31-22_Michałowo._Brudna_rzeka_._Mieszkańcy_to_wina_Wodociągów_(zdjęcia)_.png https://poranny.pl/michalowo-mieszkancy-zaniepokojeni-zanieczyszczona-rzeka-znamy-odpowiedz-wodociagow/ar/c1-16823151?fbclid=IwAR1fBp7evIp5tV5HF7NwHLlp7ANX1fHCl5-7Pg4cVZpFpBwBoPetua5Xars&utm_campaign=FB-KP&utm_medium=kurier-poranny&utm_source=facebook.com

 

 

 

Screenshot_2022-09-08_at_08-41-57_Michałowo._Mieszkańcy_zaniepokojeni_zanieczyszczoną_rzeką_._Znamy_odpowiedź_wodociągów_.png

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/217768?fbclid=IwAR3a1PJOh7WOIJ1dkw_Vf5IB-CYi92NL91Z71D1Jd17x29ocb_uqXx5aOs8

 

 

 

 

Screenshot_2022-09-08_at_08-47-21_Białostocka_prokuratura_wyjaśnia_sprawę_zanieczyszczenia_rzeki_Supraśl_w_okolicach_Michałowa.png

https://bialystok.tvp.pl/62297653/prokuratura-bada-scieki-z-michalowa?fbclid=IwAR2EZnprO8koOLhuXUUNB-JtIQ_9YTohX5zqdAzUfoAxCpNU3goVpFkIH9s

 

 

Screenshot_2022-09-08_at_08-55-36_Pytania_do_Burmistrza_Michałowa_–_MICHALOWO.EU_.pngScreenshot_2022-09-08_at_08-50-58_Prokuratura_bada_ścieki_z_Michałowa.png

 

 

 

305881796_5625305337537251_1170321991992488047_n-1.jpgScreenshot_2022-09-08_at_08-50-58_Prokuratura_bada_ścieki_z_Michałowa.png

 

RADNY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO - JAN KACZAN -  Proszę posłuchać.

https://michalowo.info.pl/2022/09/23/ja-dzisiaj-nie-moge-sie-napic-trzeci-miesiac-z-kranu-wody-w-michalowie/

 

 

 

 

 

 


Redaktor Naczelny Michałowo Info - Zdzisław Bartłomiej Worona    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Redaktor Naczelny Michałowo Info - Zdzisław Bartłomiej Worona do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...