POPRAWY JAKOŚCI WODY PITNEJ I ZMIANY W ZARZĄDZANIU - WODOCIĄGÓW MICHAŁOWO NA TERENIE URZĘDU MIEJSKIEGO W MICHAŁOWIE - / w powiecie białostockim /

DANE PODMIOTU WNOSZĄCEGO                Bachury, dnia 04.08.2022 r.

 

Redaktor Naczelny Michałowo Info

Zdzisław Bartłomiej Worona

Bachury 44

16-050 Michałowo

tel. kom. 798 411 124

do

BURMISTRZ GMINY MICHAŁOWO

MAREK NAZARKO

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

PRESS_(2)_—_kopia.jpg

                                                  https://michalowo.info.pl/

P E T Y C J A

 

dot. poprawy jakości wody pitnej i zmiany w zarządzaniu - Wodociągów Michałowo na terenie Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 

Szanowny Panie Burmistrzu.

 

Działając w interesie podmiotu wnoszącego na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. art. 2.1,2,3 punk.2 /Dz. U. Z 2017 r, poz 1123 / niniejszym składam petycję celem podjęcia działań w zakresie poprawy jakości wody pitnej i zmiany w zarządzaniu Wodociągów Michałowo ul. Leśna 1, 16-050 Michałowo – przez Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Żyliński.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informował:

 

  • z dniem 03.08.2022 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 7 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.

  • z dniem 26.07.2022 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 27 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.

  • z dniem 28.09.2020 r., że w wodzie z wodociągu Michałowo zaopatrującego miejscowości Kazimierowo, Kobylanka, Krynica, Michałowo,Mościska,Nowa Wola, Pieńki, Kopce,Topolany, Oziabły, Lewsze stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 13 NPL/100 ml wody – woda ta nie nadaje się do spożycia.

 

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/7dc63e5e6cc0bcc/woda/komunikat-panstwowego-inspektora-sanitarnego-w-bialymstoku-z-dnia-03082022-r-w-sprawie-jakosci-wody-w-wodociagu-michalowo.html

 

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/7dc63e5e6cc0bcc/woda/komunikat-panstwowego-inspektora-sanitarnego-w-bialymstoku-z-dnia-26072022-r-w-sprawie-jakosci-wody-w-wodociagu-michalowo.html

 

Komunikat Państwowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku / jako trzeci wymieniony /   Nr. LM.9051.593.2020 z dnia 08.09.2020 r. nie odnalazłem w bip.ug.michalowo.

20220805_113600_zmiana_rozmiaru.jpg

 

Ponadto w wyniku przeprowadzonych badań w okresie 15.02.2020 r - 03.08.2022 r. stwierdzono przekroczenia normatywu higienicznego w postaci – manganu,mętności, jonu amonowego, ogólnej liczby mikroorganizmów, żelaza, barwy.

Szczegóły powyższego możemy przeczytać na stronie

https://wodociagimichalowo.pl/jakosc-wody/

 

 

                      Wobec powyższego żądam:

 

  1. Przeprowadzenie wewnętrznego dochodzenia wyjaśniającego, publiczne przedstawienie jego wyników oraz planu naprawczego. Na podstawie art. 61 konstytucji i art. 11 b ustawy o samorządzie gminnym.

  2. Przeprowadzenie na koszt Wodociągi Michałowo regularnych, cotygodniowych kontroli jakości wody wodociągowej ze wszystkich ujęć należących do Urzędu Miejskiego w Michałowie

  3. Wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec odpowiedzialnych osób Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz Wodociągu Michałowo.

  4. W związku ze złą jakością wody, częstymi awariami i brakiem zaufania wobec Wodociągów Michałowo, która nie wywiązała się z komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Białymstoku z dnia 31.03.2021 r. HK.4410.122.2019 / sposobu upowszechniania komunikatu powinna umożliwić bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat / - Wnoszę o wykluczenie sprzedawcy Instytutu Doradztwa Inwestycyjnego Roberta Żylińskiego i powrotu sprzedawcy - Urzędu Miejskiego w Michałowie, który będzie zarządzał nad całą inwestycją.

  5. Zniesienia lub zawieszenia opłaty abonamentowej wody i ścieków w związku z niską jakością wody pitnej. Gmina Gródek nie nalicza takiej opłaty abonamentowej.

 

        TWOJA CZYSTA  WODA  - TWOJA DECYZJA - TO TY DECYDUJESZ

                                             PODPISZ PETYCJĘ

zdrowa_woda_zmiejszony_rozmiar_zdjęcia.png

 

z poważaniem

Redaktor Naczelny Michałowo Info -  Zdzisław Bartłomiej Worona

 


Redaktor Naczelny Michałowo Info - Zdzisław Bartłomiej Worona    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Redaktor Naczelny Michałowo Info - Zdzisław Bartłomiej Worona do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )