Poród rodzinny w czasie epidemii COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

Porody rodzinne w czasie epidemii COVID-19 w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie.

 

Osoba towarzysząca ma prawo uczestniczyć w porodzie rodzinnym mimo epidemii COVID-19. Prezes NFZ przeznaczył dodatkowe środki finansowe dla świadczeniodawców na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem nr 104/2020/DSOZ z 8 lipca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadził mechanizm, który umożliwia przekazanie świadczeniodawcom dodatkowych środków finansowych na udzielanie świadczeń w podwyższonym reżimie sanitarnym.

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 104/2020/DSOZ

Środki te powinny być wykorzystane na zorganizowanie i zapewnienie pacjentom świadczeń medycznych w bezpiecznych warunkach, m.in. na środki ochrony osobistej dla osoby towarzyszącej podczas porodu. Szacowany wzrost wyceny grup dedykowanych porodom wyniesie ok. 100 zł.

 

Nasz Koszaliński Szpital odmawia nam porodów rodzinnych, nie pozwalają nam na spokojny poród w towarzystwie swojego partnera. Tłumaczą się, że chronią personel oraz innych pacjentów przed zakażeniem koronawirusem. Jeśli ojciec dziecka przebywa z matką na codzień to jakim prawem szpital zabrania uczestnictwa w najpiękniejszej chwili swojego życia podważając decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Tymbardziej dostając na to dodatkowe pieniądze!! 

Dziewczyny otwórzmy oczy i walczmy o nasze prawa! Jeśli wolno to czemu owy szpital rządzi się swoimi prawami! Czy pozwolimy na to aby nasi partnerzy byli dyskryminowani?!?! 

 

CHCEMY POWROTU PORODÓW RODZINNYCH W WOJEWÓDZKIM SZPITALU W KOSZALINIE!!! 


Mama w 9 miesiącu ciąży    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook