Poszerzenie ulicy Zbożowej w Wieliczce

Proszę o poparcie petycji w sprawie poszerzenia ulicy Zbożowej w Wieliczce. Pismo zostanie złożone  do Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce oraz do Pana Burmistrza, po dołączeniu listy poparcia. 

 

W imieniu mieszkańców ulicy Zbożowej zwracam się z prośbą o niezwłoczne uwzględnienie w planach inwestycyjnych Gminy na rok 2020 oraz wykonanie: poszerzenia jezdni, montażu oświetlenia, instalacji progów zwalniających oraz budowy chodnika w ciągu ulicy Zbożowej stanowiącej drogę gminną.

Przy ulicy Zbożowej w ciągu ostatnich lat wybudowanych zostało kilkadziesiąt domów jedno- i dwurodzinnych. Powstał tutaj także pierwszy budynek wielorodzinny. W trakcie realizacji jest budowa kolejnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych. W chwili obecnej teren ten zamieszkuje kilkaset osób, a ich liczba cały czas wzrasta.

Jedyne połączenie dla kilkuset mieszkańców tego obszaru zapewnia wyjazd/przejście przez ulicę Zbożową do ulicy Wygoda. Mieszkańcy muszą ją pokonać, aby dotrzeć do przystanku komunikacji miejskiej, do pracy, szkoły czy sklepu. Jezdnia przy ulicy Zbożowej jest bardzo wąska, niedostatecznie oświetlona, brakuje chodnika lub chociażby pobocza, a stan nawierzchni jest niezadowalający. Ostatnie 200 metrów (łączące się z ulicą Wygoda) stanowi jezdnia szerokości mniejszej niż 3 metry.

W chwili obecnej droga nie jest w stanie zaspokoić potrzeb kilkuset mieszkańców. Większość osób zamieszkujących w nowo powstałych budynkach to osoby z małymi dziećmi (ogrom rodziców spacerujących z wózkami),w związku z czym wąska droga i brak chodnika stanowi realne zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia tych ludzi.

Bezpieczne wyminięcie się samochodów uwzględniając ruch pieszy nie jest możliwy. Jedyną szansą jest skorzystanie z niezagrodzonych jeszcze terenów przyległych do jezdni, których jest coraz mniej. Możliwość skorzystania z tego „dzikiego” pobocza drogi przez pieszych lub samochody celem wyminięcia jest skutecznie ograniczona przez właścicieli działek ją okalających, którzy na swoim terenie ustawili przeszkody (pustaki, słupki ogrodzeniowe, duże kamienie).

Po zmierzchu (co w okresie jesienno-zimowym pokrywa się z godzinami wyjazdu/powrotu z pracy/szkoły) na drodze napotykamy na kolejne niebezpieczeństwo jakim jest brak odpowiedniego oświetlenia, co w połączeniu z wąskim pasem jezdni i brakiem pobocza/chodnika stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla pieszych jak i osób podróżujących samochodami. Stan jezdni jest zły i sukcesywnie pogarsza się przez intensywną eksploatację drogi przez pojazdy budowlane, śmieciarki i szambowozy.

Tak wąska droga w łatwy sposób może zostać całkowicie zablokowana co uniemożliwi dotarcie służb medycznych czy straży pożarnej. Zadajemy sobie pytanie jak Gmina może wydawać kolejne zezwolenia na dalszą ekspansywną zabudowę tego terenu bez jednoczesnego rozwiązania problemu z dojazdem. Przypomnijmy, że zgodnie z planem zagospodarowania terenu mieszkańcy powinni zyskać alternatywną drogę wyjazdową poprzez połączenie ulicy Zbożowej z ulicą Topolową i Bogucicką.

W trakcie nabywania domów deweloperzy i gmina zapewniali w formie ustnej, że trwają intensywne prace w kierunku koniecznego wykupu gruntów i inwestycji w ulicy Zbożowej. Niestety na zapewnieniach ustnych się skończyło.

 

Kilkuset mieszkańców tego terenu w istotny sposób zasila każdego roku budżet gminy płacąc tutaj podatki. Jako mieszkańcy oczekujemy od Zarządu Dróg Gminnych i Gminy Wieliczka spełnienia zadania wynikającego z art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy o samorządzie gminnym tj. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1)(...)

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

 

W związku z powyżej przytoczonymi argumentami wnioskujemy o podjęcie konkretnych i szybkich działań celem rozwiązania problemu, tj.:

- zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie gminy na rok 2020,

- niezwłocznej realizacji koniecznych wykupów gruntów i stworzenie tymczasowego pobocza drogi

- wykonania prac poszerzenia ulicy wraz z budową progów zwalniających, uzupełnieniem instalacji oświetlenia oraz budową chodnika w roku 2020

- przedstawienia planu powstania drogi łączącej ulicę Zbożową z ulicą Topolową i Bogucicką

 

Liczymy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci, Gmina podejdzie do realizacja tego zadania priorytetowo. Prosimy o konkretną odpowiedź.

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook