Powiedz NIE ⛔️ upartyjnieniu pomocy dla małych Ojczyzn!

Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie premierze! Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, który miał w zamyśle i założeniu wesprzeć samorządy, których budżety zostały mocno nadszarpnięte przez kryzys gospodarczy, spowodowany pandemią koronawirusa. 12 miliardów złotych bezzwrotnego wsparcia miało zostać przeznaczonych na rozwój infrastruktury, edukacji czy opieki zdrowotnej i pomóc lokalnym gospodarkom w przezwyciężeniu finansowych i inwestycyjnych trudności. 

Niestety, podczas przeprowadzania II tury naboru do tego programu, wiele małych ojczyzn zostało pominiętych i wykluczonych z otrzymania wsparcia. Zabrakło jasnych i czytelnych reguł, według których samorządy mogły otrzymać niezbędną pomoc. Z wielu miejsc Polski dochodzą do nas głosy oburzenia, że do uzyskania dotacji kwalifikowała jedynie legitymacja i konotacje z partią rządzącą. Dzielenie Polaków na tych, którzy żyją w miejscowościach rządzonych przez PiS i tych, których gospodarze nie należą do tej partii jest niedopuszczalne!

Zwracamy się do Pana premiera z apelem o naprawienie błędów powodujących dyskryminację mieszkańców małych ojczyzn, przedstawienie jasnych kryteriów oceny złożonych wniosków oraz gwarancję, że żadna lokalna wspólnota nie zostanie wykluczona
z pomocy tylko dlatego, że jej gospodarz nie schlebia partii rządzącej. Żądamy, aby w ramach kolejnego naboru zastosowane zostały czytelne wskaźniki i przepisy, które pomogą uzyskać wsparcie wszystkim potrzebującym samorządom. 


Władysław Kosiniak-Kamysz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Władysław Kosiniak-Kamysz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...