Pozbawienie orderu Tomasza Duklanowskiego

2022-01-15_164226292210.pngPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Petycja o podjęciu decyzji o pozbawieniu Tomasza Duklanowskiego  Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski

"Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości" - Jan Paweł II

Właśnie dotarła wiadomość, że młody człowiek - Mikołaj Filiks - zginął w zamachu samobójczym. Młody człowiek był ofiarą strasznych czynów, lecz pomimo poniesionych ran odzyskiwał pewność siebie, lecz w wyniku brutalnej walki politycznej Tomasz Duklanowski swoimi działaniami doprowadził do możliwości ujawnienia danych osobowych ofiary przestępcy seksualnego. Ponowna wiktymizacji doprowadziła do niewyobrażalnej tragedii. O fakcie ujawnienia danych umożliwiających identyfikację ofiary informował m.in. red. Tomasz Terlikowski, czy też przewodniczący Państwowej Komisji do spraw Pedofilii - Błażej Kmieciak. W opinii wyżej wymienionych działanie Tomasza Duklanowskiego było niedopuszczalne i przekraczające rzetelność dziennikarską. 

Mając na uwadze czyn, jakiego dopuścił się Tomasz Duklanowski oraz skutek tego czynu, zasadnym jest podjęcie przez Pana Prezydenta decyzji o pozbawieniu Tomasza Duklanowskiego Orderu - Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski (MP z 2020 r. poz. 1143), albowiem odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu lub odznaczenia, czyli ziściła się przesłanka, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 października o orderach i odznaczeniach.


Nie byłaby to decyzja odosobniona, gdyż postanowieniem z dnia z dnia 10 września 2019 r. ks. Walerian Słomka pozbawiony został Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (MP. z 2019 r. poz. 947).


 


Dariusz Goliński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dariusz Goliński będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...