Petycja do Prezydenta RP ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości

Szanowny Panie Prezydencie,         

My, niżej podpisani Pana rodacy, którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny, wyrażamy zaniepokojenie wprowadzanymi przez większość parlamentarną zmianami w polskim systemie prawnym. Próby ograniczenia niezależności sądów powszechnych i Sądu Najwyższego zagrażają wolnościom wszystkich Polaków. 

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że wprowadzenie w życie proponowanych przez partię rządzącą ustaw niszczy nasz system prawny, niszczy polską państwowość. Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o nie podpisywanie tych ustaw i skorzystanie z przysługującego Panu prawa do ich zawetowania. Pan, jako Prezydent RP oraz prawnik, nie może pozostać bierny w sytuacji, gdy przygotowane ustawy szkodzą Polsce i Polakom.      


Władysław Kosiniak-Kamysz    Skontaktuj się z autorem petycji