List otwarty do władz gm. Nowy Dwór (w. s. elektrowni wiatrowych)