Usunięcie Pana Sylwestra Sikory z funkcji komentatora Eurosport