,,Prośba o wstrzymanie się od wycięcia zdrowych drzew przy ulicy Długiej 23 w Krzeszowicach”

                                                                               Krzeszowice 17.07.2021r.         

                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                     Szanowny Pan

                                                                               inż. Wacław Gregorczyk

                                                                           Burmistrz Gminy Krzeszowice 

 

 

               ,,Prośba o wstrzymanie się od wycięcia                                                                                              zdrowych drzew przy ulicy Długiej 23 w Krzeszowicach ” 

 

Zwracamy się z wnioskiem o wstrzymanie się od wycięcia drzew które znajdują się przy ulicy Długiej 23 w Krzeszowicach a są to:

 Klony 2 sztuki- rosnące po południowej stronie bloku  

Jesiony 5 sztuk- rosnące po południowej stronie bloku

 Kasztan 1 sztuka- rosnące po południowej stronie bloku

  Lipa 1 sztuka- rosnąca po południowej stronie bloku 

Jako Mieszkańcy ale również osoby, zainteresowane walorami przyrodniczymi Gminy Krzeszowice stanowczo jednak sprzeciwiamy się wycince zdrowych drzew które znajdują się przy ulicy Długiej 23. Prosimy aby te drzewa nie zostały wycięte. 

 Przypominamy, że drzewa w przestrzeni publicznej spełniają bardzo ważną funkcję . Pochłaniają dwutlenek węgla i inne substancje toksyczne ,dostarczają tlen, łagodzą skutki wysokich temperatur, wspomagają  retencję ,zatrzymują i neutralizują zapylenie i nawilżają  powietrze .                                                                                                                                  Z poważaniem                                                                                                                      Mieszkańcy  Krzeszowic