Prof. Barbara Józefik kandydat na Konsultanta Krajowego w dziedzienie Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

                                                                                          Szanowny Panie Ministrze,

 

 

 chcieliśmy uprzejmie przekazać na Pana ręce głos poparcia dla kandydatury Pani Prof. dr hab. Barbary Józefik na stanowisko pierwszego w historii Konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

      Jesteśmy głosem środowiska zwykłych psychoterapeutów, którzy w codziennej pracy wspierają dzieci i młodzież oraz ich rodziny, w powrocie do równowagi w zdrowiu psychicznym lub minimalizowania trudności związanych z problemami zdrowia psychicznego, których nie da się wyleczyć.

     Patrzymy na wsparcie dziecka czy nastolatka z perspektywy oddziaływań kierowanych do całej rodziny, bez względu na to z jakimi problemami trafia do nas dziecko. Obszar psychoterapii dzieci i młodzieży jest niezwykle szeroki i wielopoziomowy (od całościowych zaburzeń rozwojowych, poprzez specyficzne zaburzenia czy zakłócenia rozwoju emocjonalno-społecznego czy problemy związane z trudnościami rozwoju poznawczego, do zakłócenia czy zaburzenia więzi wewnątrz rodziny). Ponadto obecnie obserwujemy, iż równoległe wspieranie rodziców dziecka, niezależnie od rodzaju problemu   z jakim zmaga się dziecko, jest nieodzowną częścią psychoterapii, tak by była ona efektywna i adekwatna. Takie spojrzenie jest zazwyczaj niezależne od nurtu psychoterapeutycznego w jakim pracujemy, o czym świadczą nasze liczne dyskusje w środowisku psychoterapeutycznym.

    Bardzo cieszymy się, iż na tak odpowiedzialne stanowisko została zgłoszona kandydatura Osoby znanej z otwartości na dialog, porozumienie oraz integrację, a także zaangażowanej od wielu lat w działania   w obszarze psychoterapii dzieci, młodzieży i rodziny, mającej przy tym nieocenione doświadczenie zawodowe zarówno jako praktyk, ale również jako nauczyciel kolejnych pokoleń adeptów tak trudnej dziedziny jaką jest psychoterapia dzieci i młodzieży. Ponadto podręczniki, których Pani Profesor jest współautorką są już pozycjami obowiązkowymi dla tych, którzy chcą zrozumieć co się dzieje w rodzinie i jak można jej pomóc, by mogła czerpać z siły więzi rodzinnej.

     Wybór Pani Profesor Barbary Józefik mógłby gwarantować, iż wartości, którym hołduje, byłyby dobrą prognozą do współpracy nad nowo powstającą specjalizacją, przy zachowaniu wysokich standardów nauczania nowych adeptów specjalizacji  i wypracowywania rekomendacji czy zaleceń do pracy w różnych instytucjach działających na rzecz dzieci,a co równie istotne dałoby to szansę na równe traktowanie wszystkich reprezentantów naszego środowiska.

    Pani Profesor, będąc równocześnie psychologiem klinicznym jak i psychoterapeutką, posiada unikatowe doświadczenie dotyczące tego z jakimi problemami zmagają się, w procesie kształcenia jak i codziennej pracy, specjaliści (psychologowie, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci) nie będący lekarzami. Dla nas jako środowiska jest niezwykle ważne żeby reprezentował nas psychoterapeuta z dużymi dokonaniami w tej dziedzinie, a nie lekarz, ponieważ psychoterapia jest oddzielnym zawodem i chcemy sami  decydować o naszym środowisku w porozumieniu z innymi zawodami.

    Jest to niezwykle istotna perspektywa pozwalająca tworzyć adekwatne i realistyczne ramy programowe szkoleń w psychologii  i psychoterapii. Równocześnie Pani Profesor od wielu lat związana jest ze stacjonarną i ambulatoryjną ochroną zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, co daje gwarancję umiejętności prowadzenia dialogu w interdyscyplinarnym wymiarze oraz doświadczania kontaktu z bardzo szerokim spektrum problemów z jakimi borykają się rodziny z dziećmi.

    Pani Profesor jest również od wielu lat superwizorem, do którego kolejka oczekujących do podjęcia superwizji jest najlepszą rekomendacją.

     Podsumowując powyższe zwracamy się do Szanownego Pana Ministra o przychylenie się do kandydatury Pani Profesor Barbary Józefik na stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży. My niżej podpisani wierzymy, że będzie godnie reprezentować interesy młodych pacjentów oraz naszego środowiska.                                                                                                   

 

                                                                                         Z wyrazami Szacunku,                                                                                                

                                                                                     Aleksandra Andruszczak-Zin                                                                                             Krzysztof Błażejewski


Krzysztof Błażejewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krzysztof Błażejewski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook