Protest Mieszkańców Gminy Kartuzy przeciwko wystąpieniu Gminy Kartuzy ze Związku Miast Polskich oraz petycja do Rady Miejskiej ws. uchylenia uchwały o wystąpieniu z ZMP

Kartuzy, dn. 29 marca 2019 r.    

 

Rada Miejska w Kartuzach

w tym Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

w szczególności Pan Tomasz Belgrau
inicjator wystąpienia Gminy Kartuzy
ze Związku Miast Polskich


oraz

Pan Mariusz Treder
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kartuzach

 

Protest Mieszkańców Gminy Kartuzy przeciwko wystąpieniu Gminy Kartuzy ze Związku Miast Polskich oraz Petycja w sprawie zwołania w trybie natychmiastowym sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej i niezwłocznego uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Kartuzy ze Związku Miast Polskich    

 

Szanowni Radni Rady Miejskiej w Kartuzach!
Szanowny Panie Przewodniczący!  


Radni Rady Miejskiej w Kartuzach na posiedzeniu dn. 27 marca 2019 r. zdecydowali o wystąpieniu Gminy Kartuzy ze Związku Miast Polskich.

Stanowczo protestujemy przeciwko decyzji, która będzie miała dalekosiężne negatywne skutki dla naszej Gminy. Żądamy zwołania w trybie natychmiastowym sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Kartuzach i niezwłocznego uchylenia uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Kartuzy ze Związku Miast Polskich.

Związek Miast Polskich to najstarsza i najważniejsza organizacja samorządowa, która stoi na straży interesów wspólnot samorządowych. Jej działalność jest szczególnie ważna obecnie, ponieważ ZMP jest jedną z ważniejszych organizacji weryfikujących zasadność zmieniających się aktów prawnych. Jesteśmy dumni, że w Zarządzie tej organizacji, jako przedstawiciel całych Kaszub, zasiada Burmistrz Kartuz.

Gmina Kartuzy przynależy do ZMP od 22 lat, model współpracy Gminy z tą organizacją został wypracowany przez kilku Burmistrzów. Więcej informacji na temat przynależności Kartuz do Związku Miast Polskich:

http://www.kartuzy.pl/stolica_kaszub/info/1909-burmistrz-kartuz-w-zarz%C4%85dzie-zwi%C4%85zku-miast-polskich

ZMP wydelegował Burmistrza Kartuz do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. RPO skupia środki unijne, które rozdysponowuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Dodatkowo Gmina Kartuzy rozważa przyłączenie się do pozwu zbiorowego miast członkowskich ZMP przeciwko Ministerstwu Edukacji Narodowej ws. zwrotu kosztów za reformę edukacji.

Przynależność Gminy Kartuzy do Związku Miast Polskich ma olbrzymie znaczenie wizerunkowe oraz związane z rozwojem naszej Gminy. Wystąpienie z ZMP uważamy za działanie na szkodę Gminy Kartuzy i jej Mieszkańców.


Mieczysław Grzegorz Gołuński
Burmistrz Kartuz
Do wiadomości:

Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Pan Zygmunt Frankiewicz, Prezes Zarządu Związku Miast Polskich
Pan Bogdan Łapa, Starosta Kartuski
Media


Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, golunski@poczta.kartuzy.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Mieczysław Grzegorz Gołuński, Burmistrz Kartuz, golunski@poczta.kartuzy.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook