Za ochroną mieszkańców i ogrodów, przeciwko wywłaszczeniom.

Przechwytywanie13.PNGPiotr Krzystek - Prezydent Miasta Szczecin

Szanowny Panie Prezydencie!

Gmina Miasto Szczecin rozpoczęła procedurę scalania działek o nr 128; 55/5; 36/5; 36/7; 18/23 z obrębu 1021. Są to nieruchomości położone w rejonie pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Monte Cassino. Proces ten jest pierwszym krokiem do zbycia tych działek. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego na terenie dzisiejszych ogrodów, w tej cichej okolicy, przewiduje wielopiętrowy budynek mieszkalny. Jego budowa ma przebiegać na zapleczu m.in. dwóch przedszkoli oraz hospicjum. Dodatkowo teren sąsiaduje z ponad 100-letnimi budynkami. Planowana budowa może w znacznym stopniu wpłynąć na ich stan techniczny.

W związku z powyższym prosimy o wycofanie się z tych planów. Proponujemy niescalanie działek oraz przedłużenie dzierżawy dotychczasowym wynajmującym lub rozważenie sprzedaży z bonifikatą w trybie bezprzetargowym dotychczasowym użytkownikom.


Radosław Adamski - radny osiedla    Skontaktuj się z autorem petycji