Protest przeciw wycince drzew na Osiedlu Nowy Bieżanów

Do Zarządu Spółdzielni Nowy Bieżanów 

Ul. Mała Góra 6

30-864 Kraków



My niżej podpisani Mieszkańcy osiedla Nowy Bieżanów ,zwracamy się z głosem sprzeciwu na propozycje wycinki oraz usunięcie drzew. Protestujemy przeciwko tak dużej planowanej wycince drzew na terenie całego osiedla . Wnosimy o dokładne przebadanie drzew przez osobę wykwalifikowaną - dendrologa , przed dalszym zgłoszeniem i złożeniem pisma o pozwolenie do Urzędu .Propozycja ogłoszona przez spółdzielnię, powinna być skonsultowana z mieszkańcami , przy maksymalnym zachowaniu drzewostanu na Osiedlu Nowy Bieżanów, oraz przeprowadzona kompetentnie - przy ocenie fachowców dendrologów. Nie zgadzamy się na wycinkę pięknych i zdrowych drzew, a przez to na zamianę osiedla w betonowy teren, którego my, mieszkańcy, nie akceptujemy i nie chcemy oraz uważamy za bezcelowe i szkodliwe dla osiedla, miasta oraz mieszkańców - pozbywanie się zieleni miejskiej.
Drzewa do usunięcia na naszym osiedlu zostały wskazane nie kompetentnie oraz na wyrost .
Apelujemy i żądamy odwołania i wycofania się od obecnych wskazań drzew, oraz ekspertyzę każdego wskazanego drzewa przez fachowca DENDROLOGA, oraz maksymalne zachowanie drzew zlecając ich fachową pielęgnacje przez ARBORYSTÓW. 
Drzewa są naszym nieocenionym bogactwem, którego nie można niczym zastąpić. Drzewa naturalnie oczyszczają powietrze z toksycznych substancji (smogu), a latem dają zbawienny cień, pełniąc funkcję naturalnych bio filtrów. Drzewa są źródłem życiodajnego tlenu, dają schronienie licznym gatunkom ptaków (m.in.  sikorki , sójki, dzięcioły ) owadom ( w tym tak ważnym dla człowieka pszczołom ) i innym licznym zwierzętom. Spełniają ogromnie ważną rolę w codziennym życiu mieszkańców poprzez utrzymanie bio eko systemu. Drzewa utrzymują odpowiednią wilgotność powietrza i łagodzą nagłe zmiany temperatury co jest ważne dla wszystkich. Zarówno tych świadomych i nie świadomych skutków gwałtownych zmian klimatycznych. Nawet, gdyby posadzic nowe drzewa w miejsce tych wyciętych (jako obiecywane nowe nasadzenia ) , zajmie to lata zanim one spelnia swe funkcje swoich poprzedników, które rosły dziesiątki lat. W świetle rekordowych w ostatnich latach alarmów smogowych dla miasta Krakowa, na chwilę obecną, drzewa są jedynym skutecznym, żywym elementem krajobrazu podnoszącym znacznie jakość powietrza oraz chroniącym zdrowie ludzi. To żywe filtry . Pozostawienie drzew w jak największej ilości, staje się obowiązkiem każdego z nas i stanem najwyższej konieczności dla zdrowia i życia ludzkiego oraz codziennego funkcjonowania mieszkańców, zwłaszcza dzieci oraz seniorów zamieszkujących licznie osiedle Nowy Bieżanów. 

 


Mieszkańcy Osiedla Nowy Bieżanów    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Osiedla Nowy Bieżanów do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...