Protest przeciw wycince drzew na terenie ZSO nr 9 w Krakowie

wierzba3.jpgklon1.jpgjesiony2.jpg

 IMG_20211118_153459.jpg

 IMG_20211118_1520591.jpg

IMG_20211121_132553.jpg

 

 

Do Dyrekcji

Zespołu Szkół

Ogólnoształcących nr 9

Ul. Seniorów Lotnictwa 5

31-455 Kraków

 

My niżej podpisani Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 128, Liceum XXIII oraz Mieszkańcy Krakowa, zwracamy się z głosem sprzeciwu na planowaną wycinkę drzew wokół budynku szkoły. Protestujemy przeciwko tak dużej wycince drzew, na zatrważającą skalę, bo zakwalifikowanych pod topór jest aż 30 okazów. Wnosimy o dokładne przebadanie drzew przez osobę wykwalifikowaną - dendrologa oraz ponowną inwentaryzację drzew przed dalszym zgłoszeniem i złożeniem pisma o pozwolenie wycinki do Zespołu Parków Krajobrazowych.

Propozycja Dyrekcji w postaci neonowych numerów na drzewach powinna być skonsultowana z Radą Rodziców, Rodzicami i samymi uczniami, przy maksymalnym zachowaniu drzewostanu na terenie szkoły. Nie zgadzamy się na wycinkę starych, dorodnych i zdrowych drzew. Drzewa nie mogą być usuwane ze względów porządkowych czy kosmetycznych, bo rosną "za gęsto" lub są samosiejkami. Wartość i piękno drzewa nie zależy od tego czy ktoś je zasadził czy samo wyrosło. Natomiast argument "za gęsto" jest bezzasadny i niemerytoryczny. Są to argumenty z którymi się nie zgadzamy!. Korony należy umiejętnie przyciąć, zajmują się tym arboryści i Urząd Miasta służy w tym względzie pomocą.

Drzewa są naszym nieocenionym bogactwem, którego nie można niczym zastąpić. Drzewa naturalnie oczyszczają powietrze z toksycznych substancji (smogu), a latem dają zbawienny cień, pełniąc funkcję naturalnych biofiltrów. Drzewa są źródłem życiodajnego tlenu, dają schronienie licznym gatunkom zwierząt, zatrzymują wilgoć w glebie i schładzają temperaturę powietrza w okresie upałów. Stanowią unikalne siedlisko przyrodnicze majace ogromne znaczenie dla dobrostanu dzieci zdrowych i tych z niepełnosprawnościami. Dowiedziony też został wpływ przyrody przeciwdziałający depresji. W dobie gwałtownych zmian klimatycznych musimy mieć świadomość, że nasadzenia zastępcze to gatunki niskopienne, słabowite i rachityczne, które nigdy nie przejmą w pełni funkcji swoich poprzedników rosnących dziesiątki lat. Dla Zespołu Szkół starodrzew to dodatkowy walor, który ma wpływ na wybór danej placówki przez Rodziców przyszłych uczniów.

Dlatego apelujemy o ograniczenie planów do absolutnie koniecznego minimum.

 

Rodzice uczniów ZSO nr 9 oraz Mieszkańcy, którym zależy na drzewach w Krakowie

 

 

 


Rodzice i Mieszkańcy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rodzice i Mieszkańcy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...