PROTEST PRZECIWKO LOKALIZACJI CENTRUM ODPADOWEGO W RZESZOTARACH (GMINA MIŁKOWICE)

Do Pana Dawida Stachury, Wójta Gminy Miłkowice

Do Radnych Rady Gminy Miłkowice

 

My Mieszkańcy, Sympatycy i Przyjaciele Gminy Miłkowice oraz osoby nas popierające wyrażamy formalny i stanowczy sprzeciw oraz brak zgody społecznej dla lokalizowania na terenie Rzeszotar i pozostałych miejscowości Gminy Miłkowice, zakładów zajmujących się gospodarką odpadami.

Żądamy natychmiastowego zaprzestania działań mających na celu stworzenie CENTRUM ODPADOWEGO NA TERENIE SOŁECTWA RZESZOTARY. CENTRUM skupiającego zakładzajmujące się zbieraniem, przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, takich jak np. zużyte baterie litowo-jonowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, itp.

Nie chcemy narażać zdrowia i życia swojego, swoich dzieci, rodziny i przyjaciół. Nie chcemy dopuścić do utraty walorów środowiskowych naszej gminy i jej okolic.

Pragniemy żyć w zgodzie z ekologią, ale w ekologicznym środowisku.

To my Mieszkańcy chcemy decydować o kierunkach i kreować uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego naszej gminy.

To od nas Mieszkańców powinno zależeć, czy chcemy mieszkać w okolicach stref usługowych, przemysłowych, czy może instalacji przetwarzających odpady niebezpieczne.

ŻADNE DEKLARACJE  czy ZABEZPIECZENIA nie gwarantują mieszkańcom  ochrony przed błędem ludzkim ani katastrofą naturalną,  która może skutkować trwałym zniszczeniem środowiska, zagrozić życiu, zdrowiu i mieniu mieszkańców.
Chcemy bezpieczne
j gminy i okolicy, oczekujemy inwestorów zapewniających bezpieczną i godną pracę, n i e RECYKLERÓW ODPADOWYCH.

Panie Wójcie, Szanowni Radni

Dlaczego pomimo olbrzymich protestów społecznych, zaplanowaliście stworzenie CENTRUM ODPADOWEGO na terenie Naszej Gminy?

Zaplanowaliście takie rozwiązanie wiedząc, że:

  • zakłady przetwarzające odpady generują niebezpieczne związki chemiczne takie jak metan, amoniak czy siarkowodór, które szkodzą zdrowiu ludzi i skracają życie. Długotrwała ekspozycja na te związki powoduje poważne choroby, w tym nowotwory,

  • w planowanych zakładach będą przetwarzane nie tylko nasze odpady, ale także odpady masowo zwożone z całej Polski i zagranicy,

  • nauka czy zabawa dzieci, normalne życie i funkcjonowanie w pobliżu takich zakładów jest niemożliwe,

  • wartość naszych nieruchomości, zlokalizowanych w pobliżu CENTRUM ODPADOWEGO drastycznie spadnie, a cześć z nich stanie się niezbywalna. Decydując się na osiedlanie i lokalizowanie swoich wymarzonych domów na terenach Gminy Miłkowice dokładnie studiowaliśmy zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium, wg których lokalizacja takich inwestycji była niemożliwa,

  • inwestorzy, którym otwieracie Państwo odpadową furtkę wiele razy przyczyniali się do zanieczyszczenia środowiska, skażenia powietrza, wód i gleby,

  • inwestorzy, którym otwieracie Państwo odpadową furtkę nastawieni są na generowanie jak najwyższych zysków kosztem zdrowia i życie mieszkańców gminy.

PRZYPOMINAMY WAM – TO NIE JEST DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW!!!!!!

Dobry gospodarz gminy powinien dbać przede wszystkim o dobro jej mieszkańców pamiętając o słowach ślubowania, które składał przez radą gminy obejmując urząd Wójta Gminy Miłkowice.

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy."

Tymi słowy ślubował Pan Panie Wójcie wierność prawu i działanie przede wszystkim na rzecz mieszkańców i ich dobra. Przypominamy – TYLKO DLA DOBRA MIESZKAŃCÓW.

Oczekujemy i wierzymy,  że zgodnie ze złożonym przez Pana Oświadczeniem na pierwszym miejscu postawi Pan zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców,  którzy Pana wybrali, a nie interesy inwestorów, którzy nie są pożądani w żadnych lokalizacjach.

Czym MIESZKAŃCY GMINY MIŁKOWICE zasłużyli sobie na to, aby wpuszczać na ich tereny recyklerów odpadowych, których działalność i uciążliwości z nią związane są olbrzymim zagrożeniem dla środowiska oraz życia i zdrowia mieszkańców.

Panie Wójcie, Wysoka Rado !!

Pełnione przez Was funkcje zaufania publicznego zobowiązują Was do służenia mieszkańcom a nie wyniszczania ich i środowiska, w którym na co dzień funkcjonują.

My, Mieszkańcy Gminy Miłkowice czujemy się zobowiązani zgłosić swój stanowczy PROTEST przeciwko Waszym planom.

Zobowiązani nie tylko wobec Nas samych, ale przede wszystkim wobec NASZYCH UKOCHANYCH DZIECI, które są całym naszym życiem. To dla nich robimy i zrobimy wszystko, aby miały swoje miejsce na tym świecie, przez Nas Rodziców zagwarantowane w ciszy i spokoju. Miejsce, w którym będą dążyć do realizacji swoich najskrytszych marzeń. Naszą rolą, jako Rodziców jest walczyć o to każdego dnia, bo nikt nie ma prawa odbierać im tego miejsca, na które tak ciężko wszyscy pracowaliśmy, nadal pracujemy i pracować będziemy.

To My jesteśmy Właścicielami Ziemskimi i nie pozwolimy, aby ktokolwiek decydował jaki ma być LOS NASZ i NASZYCH DZIECI.

PRZETWÓRSTWU ODPADÓW MÓWIMY STANOWCZE NIE.

Na koniec pragniemy przypomnieć Panu, Pana własne słowa, które wypowiadał Pan w grudniu 2021 r. podczas konferencji w Ulesiu: cyt. „Nie jest z woli strony władz gminy, aby w Ulesiu czy gdziekolwiek na terenie gminy Miłkowice powstał zakład zajmujący się przetwórstwem odpadów.... Obowiązujący w gminie Miłkowice plan przestrzennego zagospodarowania wyklucza powstanie tego typu inwestycji nie tylko w Ulesiu, ale i każdej innej miejscowości na terenie naszej gminy”

Proszę wziąć odpowiedzialność za swoje własne słowa.

My Pana za nie, nie tylko trzymamy, ale i ROZLICZYMY.

Mieszkańcy, Sympatycy i Przyjaciele Gminy Miłkowice 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...