❌ NIE dla stałej ceny ✅ TAK dla tanich książek

 Protest_Nie-dla-stalej-ceny_EVENT_COVER1.png

Drodzy Czytelnicy!

Sprzeciwiamy się projektowi Ustawy o ochronie rynku książki z 12 kwietnia 2021 roku - podgląd ustawy.

Jako przedstawiciele księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl oraz Wydawnictwa Kobiecego jesteśmy zaniepokojeni pomysłem wprowadzenia jednakowej ceny książki.

Jednakowa cena książki - co to znaczy dla nas (księgarni internetowych i wydawnictw) oraz dla Was, Czytelników? 


Projekt zakłada, że:

  • przez 12 miesięcy od daty polskiej premiery książki nie będzie można jej sprzedać z rabatem większym niż 5%;
  • ceny nie można będzie obniżyć promocjami, kodami rabatowymi, zniżkami lojalnościowymi ani w żaden inny sposób.

W konsekwencji:

  • nowe książki będą znacznie droższe, więc nie każdy będzie mógł sobie pozwolić na ich zakup;
  • spadnie zainteresowanie nowościami;
  • debiuty pisarskie będą jeszcze trudniejsze.

 

Dzięki akcjom promocyjnym i możliwościom, jakie dają zakupy on-line, udaje nam się dotrzeć do szerokiego grona czytelników. Wprowadzenie jednakowej ceny to pozbawienie Was dostępu do akcji promocyjnych i szerokiego wyboru literatury, a nas możliwości wspierania debiutujących autorów i autorek w takim zakresie, jak teraz.

Obawiamy się, że wraz z wysoką ceną książek spadnie poziom czytelnictwa, a ten według badań przeprowadzanych przez Bibliotekę Narodową w ostatnich latach rośnie. W 2020 roku czytelnictwo było na najwyższym poziomie od 6 lat. Jednocześnie z tego samego badania wynika, że prawie ⅓ respondentów nie ma w domu książek.

Właśnie dlatego nie możemy przejść obojętnie obok rozwiązań określanych Ustawą o ochronie rynku książki. Uważamy, że jednakowa cena książki przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia Waszej swobody wolnego wyboru nie tylko w zakresie dostępu do literatury, ale też formy tego dostępu.

Nie chcemy, żeby czytanie książek stało się rozrywką ekskluzywną. Wiemy, że pasjonaci literatury są nowoczesną społecznością, zrzeszają się m.in. za pomocą mediów społecznościowych, korzystają z nowoczesnych środków przekazu. Dodatkowo pandemia w zaledwie rok zmieniła obraz świata. Nowoczesny czytelnik stał się w większej mierze czytelnikiem cyfrowym, który jeszcze bardziej zaczął cenić wygodę i bezpieczeństwo dostępu do książek.

Teraz okazuje się, że rozwijanie czytelniczych pasji bez ograniczeń może być utrudnione. Część z Was zamiast upragnionego stosu książek będzie mogła pozwolić sobie tylko na niektóre pozycje.

Rynek książki opiera się na Was, Czytelnikach. To Wy jesteście w nim najważniejsi i to Wasz głos powinien być decydujący w tej sprawie. Dlatego zachęcamy do dołączenia do naszego protestu czytelników.

Właściciele, pracownicy i przede wszystkim czytelnicy:
TaniaKsiazka.pl
Wydawnictwo Kobiece
- dołącz do nas!

NIE dla stałej ceny! TAK dla tanich książek!

Jeżeli zgadzasz się z nami, podpisz sprzeciw wobec projektu Ustawy o ochronie rynku książki z dnia 12 kwietnia 2021 roku. Nasz sprzeciw przekażemy Polskiej Izbie Książki oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Ustawa o ochronie rynku książki — czyli takie same ceny w księgarniach
List otwarty: Sprzeciw branży wobec Ustawy o ochronie rynku książki

 

Wypełniając formularz i podpisując petycję wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez TaniaKsiazka.pl należąca do Glosel sp. z o. o. sp.k., ul. Kolejowa 12e 15-701 Białystok w celu złożenia petycji do Polskiej Izby Książki oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz swoją zgodę wycofać, między innymi poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: protestczytelnikow@gmail.com oraz drogą pocztową: ul. Kolejowa 12e 15-701 Białystok.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu petycji jest TaniaKsiazka.pl należąca do Glosel sp. z o. o. sp.k., ul. Kolejowa 12e 15-701 Białystok dalej jako ADO. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: protestczytelnikow@gmail.com oraz drogą pocztową: ul. Kolejowa 12e 15-701 Białystok. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: protestczytelnikow@gmail.com oraz drogą pocztową: ul. Kolejowa 12e 15-701 Białystok. Dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia petycji „Protest czytelników” na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody - podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, w szczególności petycjeonline.com oraz podmiotom, do których kierowana jest petycja „Protest czytelników”, tj. Polskiej Izbie Książki oraz Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przewodniczącemu Komitetu ds. Pożytku Publicznego, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przeniesienia danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.


Protest Czytelników    Skontaktuj się z autorem petycji