PROTESTUJEMY przeciwko zmianom cen biletów MPK w KRAKOWIE!!

PetycjaMPK1.png

Krakowskie Koło
PARTII ZIELONI

RADA MIASTA KRAKOWA
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31- 004 Kraków  

W imieniu mieszkańców Krakowa i okolicznych miejscowości, pracujących i uczących się w Krakowie, protestujemy przeciwko:
- likwidacji biletów 20-minutowych (i zastąpienia ich 15-minutowymi)
- likwidacji biletu miesięcznego na 1-linię
- podwyżki cen biletów sieciowych dla osób nie posiadających Karty Krakowskiej.

Transport publiczny należy do zagadnień mających znaczący, a czasami wręcz kluczowy wpływ na kształtowanie obrazu miasta pod kątem jego funkcjonalności, atrakcyjności i konkurencyjności. Dzisiaj potrzebujemy zdecydowanej zachęty do korzystania z komunikacji publicznej, która w dużej części ma istotny wpływ na ilość wjeżdżających aut do centrum miasta, co przekłada się na korki, a także na jakość powietrza, którym oddychamy. Kraków należy do niechlubnej światowej czołówki miast o najwyższym poziomie smogu, normy jakości powietrza są przekroczone ponad 160 dni w roku! Nie możemy zapominać, że spaliny odpowiadają w 30% za zanieczyszczenie powietrza!

Transport zbiorowy powinien być dostępny, ekonomicznie opłacalny dla mieszkańców, bez barier, bezpieczny, a także zapewniać dogodną sieć połączeń, zarówno w mieście, jak również okolicznych gminach.

Planowana podwyżka biletów sieciowych, wycofanie miesięcznego biletu na 1-linię, a także likwidacja biletu 20-minutowego przeczą idei dostępności i ekonomicznej opłacalności!

Podwyższenie ceny biletu sieciowego z 70 zł do 100 zł to podwyżka o 43%! Czy chcemy karać nowych mieszkańców, którzy przyjechali do pracy w Krakowie? Czy Rada Miasta Krakowa ma świadomość, że są to najczęściej osoby, które wynajmując mieszkanie nie mają szansy na stały meldunek? Czy jest to nowa forma ostracyzmu społecznego?

Zlikwidowanie biletu miesięcznego na 1-linię oznacza w praktyce podwyżkę o 50% dla osób korzystających obecnie z tej oferty, dojeżdżających do pracy lub szkoły! Likwidacja biletu 20-minutowego (obecnie 2,80 zł) i zastąpienie go biletem 15-minutowym (w cenie 3,00 zł) oznacza podwyżkę o 7,5% - znacznie powyżej stopy inflacji (wg GUS 1,1% w roku 2018). W praktyce podwyżka ta zmusza większość pasażerów do skorzystania z biletu jednoprzejazdowego lub 40-minutowego (w cenie 4,00 zł), co oznacza wzrost ceny o 43%! Może być to również zachęta do zmiany środka transportu na krótkim odcinku na korzyść prywatnego auta.

Mając powyższe na uwadze, stanowczo protestujemy przeciwko zaproponowanym taryfom. Liczymy, że Rada Miasta Krakowa rozważy ponownie argumenty i odrzuci proponowane zmiany cennika MPK.


Artur Mazur, Partia Zieloni, Koło Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji