Przebieg linii PKM Madalińskiego - Łostowice Świętokrzyska w tunelu

Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 312
tel.: (+48 58) 323 63 12
prezydent@gdansk.gda.pl

 

Szanowna Pani Prezydent,

 

Działając w interesie publicznym, na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o petycjach z dnia 11 kwietniach 2014 r., nieniejszym składam petycję celem podjęcia działań w zakresie umiejscowienie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Madalińskiego w tunelu oraz przebieg lini kolejowej Madalińskiego - Łostowice Świętokrzyska w tunelu, a nie w zabudowie bez zadaszenia.

Petycję uzasadniam, znacznym obniżeniem komfortu życia mieszkanców sąsiadujacych z planowaną linią kolejową przez nadmierny hałas wytwarzany przez przejeżdzające pojazdy kolejowe. Wbrew zapewnieniom spółki PKM S.A. o znikomym hałasie, porównywalnym do ruchu samochodowego i planie pełnej elektryfikacji lini PKM Południe to trzeba podkreślić, że planowana linia przebiegnie znacznie bliżej bloków, niż sąsiadująca ulica Świętokrzyska oraz to, że od uruchomienia w 2017 roku PKM do dnia dzisiejszego po trasach PKM nie przemieszczają się składy elektryczne (z wyjątkiem od 12 do 23 czerwca 2023 r.). Problem nadmiernego hałasu uciążliwego dla mieszkańców został wielokrotnie opisany przez lokalne media. Ponadto budowa kolei w tunelu pozwoli zapewnić zdecydowanie lepszą retecję wodną, uznać inwestycję za nowoczesną, wpisującą się w proekologiczne i prospołeczne standardy.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Podpisując petycję wyrażam zgodę na ujawnienie i przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).

Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123),
2. Moje dane nie będą udostępniane innym podmiotom,
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
4. Wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycje lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w którego interesie składana jest petycja.

Podanie danych osobowych w celu rozpatrzenia petycji jest obowiązkowe (art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).


Bartosz Grudzień    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Bartosz Grudzień do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...