Przebudowa ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej/Nowej Woli w całości od Mleczarskiej do Postępu.

Starosta Powiatu Piaseczyńskiego

Pan Ksawery Gut

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

starostwo@piaseczno.pl

Wniosek

Dotyczy: przebudowa ciągu ulicy Krasickiego w gm. Lesznowola

 

Szanowny Panie Starosto,

Mieszkańcy sołectw Zgorzała, Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Mysiadło zwracają się do Pana z wnioskiem o wykonanie planowanej przebudowy ciągu ulicy Krasickiego w całości od skrzyżowania z ul. Mleczarską do skrzyżowania z ulicą Postępu.

Zdaniem mieszkańców jednego z najbardziej zurbanizowanych i intensywnie rozwijających się obszarów w całym powiecie, jedynie realizacja przebudowy w całości przyniesie oczekiwane korzyści:

1. zapewni pieszym i rowerzystom bezpieczne korzystanie z bardzo ruchliwej ulicy Krasickiego, na której, po otwarciu w 2022 r. trasy S7, ruch znacznie wzrośnie - ulica ta stanowić będzie szlak dojazdowy do węzła dla mieszkańców wschodniej części gm. Lesznowola (13 tys. mieszkańców), części mieszkańców Józefosławia  i Julianowa (13 tys. mieszkańców) i znacznej części Piaseczna.

2. umożliwi bezpieczne korzystanie z ulicy dzieciom w drodze do szkół podstawowych w Nowej Iwicznej i Mysiadle. Możliwość samodzielnego dotarcia do/ze szkoły zmniejszy jednocześnie niepotrzebnie wygenerowany z tego powodu ruch samochodów. Obecnie wielu rodziców w obawie o bezpieczeństwo poruszania się wąskim chodnikiem (pieszo, hulajnogą, rowerem), rezygnują z umożliwienia dzieciom samodzielnego dotarcia do szkół.

3. umożliwi młodzieży i dorosłym bezpieczne dotarcie pieszo i rowerem do stacji PKP Nowa Iwiczna, w promieniu 2 km od której mieszka ok. 13 tys. osób. Szczególnie w godzinach popołudniowych, gdy młodzież i dorośli wracają z liceów i miejsc pracy, na chodniku jest ciasno, a mijanie się pieszych jest utrudnione - szczególnie na odcinkach porośniętych zielenią, gdzie chodnik stanowi niewielką część pasa drogowego.

4. wykonanie przebudowy w całości będzie podstawą do utworzenia pełnego szlaku rowerowego od Józefosławia, przez Nową Iwiczną i Nową Wolę, aż do Lesznowoli - zwiększając możliwości komunikacyjne, poznawcze i rekreacyjne znacznej części populacji powiatu piaseczyńskiego. Docelowo taka ścieżka mogłaby zapewnić dostęp dużej części mieszkańców powiatu do lasów w Magdalence i Kabatach.

5. umożliwi bezpieczne wyprowadzenie narastającego ruchu kołowego z osiedli zlokalizowanych na północ od ul. Krasickiego (obecnie 3000 mieszkańców i jest to jedyny kierunek wyjazdu z osiedli). W zakresie prac przewidziana jest przebudowa skrzyżowania ul. Krasickiego z gminną ul. Kielecką, na którym często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, również z udziałem pieszych i rowerzystów. Obecna forma skrzyżowania bez przejść dla pieszych, odpowiedniej widoczności we wszystkich kierunkach i z niedrożnością wyjazdu z ul. Kieleckiej, koliduje z narastającym ruchem tranzytowym na ul. Krasickiego. W ostatnim czasie na skrzyżowaniu doszło do potrącenia dziecka, w przeszłości do wypadku śmiertelnego.

Wnioskodawcy zdają sobie sprawę z wysokości koniecznych nakładów finansowych niezbędnych do wykonania inwestycji w całości, jednakże podkreślamy, że:

1. Inwestycja służyć będzie nie tylko mieszkańcom gminy Lesznowola.

2. Infrastruktura drogowa przez ostatnie lata była przez powiat w gminie Lesznowola niedoinwestowana. Wydatki na inwestycje powiatu w naszej gminie w latach 2015-2019 wyniosły 6,664,478.00 zł, tj 3.62% łącznych nakładów inwestycyjnych powiatu w tym okresie, przy czym podatnicy PIT gm. Lesznowola stanowią 16.16% (dane za 2018) liczby ludności powiatu i wpłacają do kasy powiatu 17.67% (dane za 2019) wpływów z PIT, który jest główną pozycją w dochodach własnych powiatu.

3. Bezpieczeństwo mieszkańców nie ma ceny, co jest bardzo istotne w kontekście zdarzeń drogowych do których dochodzi na tej ulicy.

Wyrażamy nadzieję, że Rada Powiatu Piaseczyńskiego podejmie decyzję umożliwiającą wykonanie przebudowy ul. Krasickiego na wnioskowanym odcinku w całości, co pozwoli na uporządkowanie na niej ruchu i wzrost bezpieczeństwa jego wszystkich uczestników.

W związku z ogromnym zainteresowaniem i poparciem projektu przebudowy wśród mieszkańców, w załączeniu znajduje się link do ich podpisów popierających Wniosek w formie petycji internetowej.

Z poważaniem,

[podpisy mieszkańców]


Przemysław Abram    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Przemysław Abram będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...