Przebudowa ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej/Nowej Woli w całości od Mleczarskiej do Postępu.

Starosta Powiatu Piaseczyńskiego

Pan Ksawery Gut

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

starostwo@piaseczno.pl

Wniosek

Dotyczy: przebudowa ciągu ulicy Krasickiego w gm. Lesznowola

 

Szanowny Panie Starosto,

Mieszkańcy sołectw Zgorzała, Nowa Iwiczna, Nowa Wola, Mysiadło zwracają się do Pana z wnioskiem o wykonanie planowanej przebudowy ciągu ulicy Krasickiego w całości od skrzyżowania z ul. Mleczarską do skrzyżowania z ulicą Postępu.

Zdaniem mieszkańców jednego z najbardziej zurbanizowanych i intensywnie rozwijających się obszarów w całym powiecie, jedynie realizacja przebudowy w całości przyniesie oczekiwane korzyści:

1. zapewni pieszym i rowerzystom bezpieczne korzystanie z bardzo ruchliwej ulicy Krasickiego, na której, po otwarciu w 2022 r. trasy S7, ruch znacznie wzrośnie - ulica ta stanowić będzie szlak dojazdowy do węzła dla mieszkańców wschodniej części gm. Lesznowola (13 tys. mieszkańców), części mieszkańców Józefosławia  i Julianowa (13 tys. mieszkańców) i znacznej części Piaseczna.

2. umożliwi bezpieczne korzystanie z ulicy dzieciom w drodze do szkół podstawowych w Nowej Iwicznej i Mysiadle. Możliwość samodzielnego dotarcia do/ze szkoły zmniejszy jednocześnie niepotrzebnie wygenerowany z tego powodu ruch samochodów. Obecnie wielu rodziców w obawie o bezpieczeństwo poruszania się wąskim chodnikiem (pieszo, hulajnogą, rowerem), rezygnują z umożliwienia dzieciom samodzielnego dotarcia do szkół.

3. umożliwi młodzieży i dorosłym bezpieczne dotarcie pieszo i rowerem do stacji PKP Nowa Iwiczna, w promieniu 2 km od której mieszka ok. 13 tys. osób. Szczególnie w godzinach popołudniowych, gdy młodzież i dorośli wracają z liceów i miejsc pracy, na chodniku jest ciasno, a mijanie się pieszych jest utrudnione - szczególnie na odcinkach porośniętych zielenią, gdzie chodnik stanowi niewielką część pasa drogowego.

4. wykonanie przebudowy w całości będzie podstawą do utworzenia pełnego szlaku rowerowego od Józefosławia, przez Nową Iwiczną i Nową Wolę, aż do Lesznowoli - zwiększając możliwości komunikacyjne, poznawcze i rekreacyjne znacznej części populacji powiatu piaseczyńskiego. Docelowo taka ścieżka mogłaby zapewnić dostęp dużej części mieszkańców powiatu do lasów w Magdalence i Kabatach.

5. umożliwi bezpieczne wyprowadzenie narastającego ruchu kołowego z osiedli zlokalizowanych na północ od ul. Krasickiego (obecnie 3000 mieszkańców i jest to jedyny kierunek wyjazdu z osiedli). W zakresie prac przewidziana jest przebudowa skrzyżowania ul. Krasickiego z gminną ul. Kielecką, na którym często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, również z udziałem pieszych i rowerzystów. Obecna forma skrzyżowania bez przejść dla pieszych, odpowiedniej widoczności we wszystkich kierunkach i z niedrożnością wyjazdu z ul. Kieleckiej, koliduje z narastającym ruchem tranzytowym na ul. Krasickiego. W ostatnim czasie na skrzyżowaniu doszło do potrącenia dziecka, w przeszłości do wypadku śmiertelnego.

Wnioskodawcy zdają sobie sprawę z wysokości koniecznych nakładów finansowych niezbędnych do wykonania inwestycji w całości, jednakże podkreślamy, że:

1. Inwestycja służyć będzie nie tylko mieszkańcom gminy Lesznowola.

2. Infrastruktura drogowa przez ostatnie lata była przez powiat w gminie Lesznowola niedoinwestowana. Wydatki na inwestycje powiatu w naszej gminie w latach 2015-2019 wyniosły 6,664,478.00 zł, tj 3.62% łącznych nakładów inwestycyjnych powiatu w tym okresie, przy czym podatnicy PIT gm. Lesznowola stanowią 16.16% (dane za 2018) liczby ludności powiatu i wpłacają do kasy powiatu 17.67% (dane za 2019) wpływów z PIT, który jest główną pozycją w dochodach własnych powiatu.

3. Bezpieczeństwo mieszkańców nie ma ceny, co jest bardzo istotne w kontekście zdarzeń drogowych do których dochodzi na tej ulicy.

Wyrażamy nadzieję, że Rada Powiatu Piaseczyńskiego podejmie decyzję umożliwiającą wykonanie przebudowy ul. Krasickiego na wnioskowanym odcinku w całości, co pozwoli na uporządkowanie na niej ruchu i wzrost bezpieczeństwa jego wszystkich uczestników.

W związku z ogromnym zainteresowaniem i poparciem projektu przebudowy wśród mieszkańców, w załączeniu znajduje się link do ich podpisów popierających Wniosek w formie petycji internetowej.

Z poważaniem,

[podpisy mieszkańców]


Przemysław Abram    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Przemysław Abram do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...