Przejście dla pieszych Dębiny

 

 Petycja jest skierowana do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

 

            Petycja – przejście dla pieszych

 

            Szanowny Panie Marszałku,

 

            Na podstawie art. 63 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy w dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870), działając w interesie publicznym, składam Panu, w imieniu grupy mieszkańców sołectwa Dębiny w gminie Łubianka i innych mieszkańców tej gminy, petycję dotyczącą wybudowania oznakowanego przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 553 w okolicach skrzyżowania z ul. Pałacową w Dębinach.

 

            W sołectwie Dębiny mieszka ponad 300 osób. W tym gronie jest duży odsetek dzieci i młodzieży, a także osób dojeżdżających do pracy komunikacją publiczną. Bez względu na to, czy ktoś mieszka we wschodniej czy zachodniej części naszego sołectwa, to korzystając z transportu publicznego musi przejść przez ul. ks. Twardowskiego, będącą częścią drogi wojewódzkiej nr 553. Miejsce to jest szczególnie niebezpieczne ponieważ jest pośrodku kilkukilometrowego, prostego odcinka drogi gdzie kierowcy poruszaja się z nadmierna prędkością.

 

            Zapewne wie Pan, jako osoba pochodząca z naszej gminy, jak bardzo newralgiczne dla mieszkańców Dębin jest skrzyżowanie tej drogi z ul. Pałacową. Stanowi dostęp do ścieżki rowerowej i przystanku autobusowego. Jest też ostatnio bardziej uczęszczane przez mieszkańców zachodniej części Dębin, jako droga do nowowybudowanego boiska i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej oraz przystanku autobusowego.

 

            Wybudowanie przejścia dla pieszych w okolicy wspomnianego skrzyżowania oraz wprowadzenie w tym miejscu ograniczenia prędkości jest szczególnie potrzebne dla poprawy bezpieczeństwa dla dzieci mieszkających w okolicy, które wchodzą w wiek szkolny i będą niedługo poruszały się samodzielnie.

           

            Wprowadzenie ograniczenia prędkości wpłynie równiez znacząco na bezpieczeństwo parafian, którzy gromadza się przy figurce Matki Boskiej podczas nabożeństw majowych oraz innych uroczystości religijnych.

 

            Szanowny Panie Marszałku, w Pana ręce powierzam, w imieniu mieszkańców sołectwa Dębiny i gminy Łubianka, decyzję o bezpieczeństwie naszym i naszych dzieci. Wcześniejsza sygnalizacja problemu na zebraniach mieszkańców z władzami gminy nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Jednocześnie oczekuję, że sprawa zostanie potraktowana jako pilna i ustosunkuje się Pan do niej pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania na załączony adres.

 

            W załączeniu przekazuję listę z podpisami mieszkańców sołectwa Dębiny i gminy Łubianka oraz dokumentację fotograficzną.

 

 Image4.jpeg

 

 

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Łukasz Działek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...