Przesunięcie terminów sporządzenia sprawozdań finansowych o 3 miesiące

Dnia 12.03.2021

 

Pan Minister Finansów 

Tadeusz Kościński

 

W imieniu Zarządu Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych oraz wszystkich biur rachunkowych i przedsiębiorców działających w naszym kraju wnosimy o przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do własciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji za 2020 rok w ten sposób, że:  

  1. termin określony w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości proponujemy przedłużyć o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (dalej zwanych jednostkami podlegającymi nadzorowi KNF) - o 2 miesiące,
  2. termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, proponujemy przedłużyć o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni,
  3. termin określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w zakresie zakończenia inwentaryzacji, proponujemy przedłużyć o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni,
  4. terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości  proponujemy przedłużyć o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 2 miesiące,
  5. terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ww. ustawy, sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 ww. ustawy, i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63g ust. 1 ww. ustawy, proponujemy przedłużyć o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 2 miesiące,
  6. termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proponujemy przedłużyć do dnia 31 lipca 2021 r.

W związku z szalejącą pandemią COVID-19 mamy sygnały od wielu właścicieli biur rachunkowych, że choroba powoduje masową absencję zespołów pracowników w wielu firmach. 

Przedsiębiorcy oraz księgowi obawiają się, że w związku z masowymi zachorowaniami nie zdażą na czas wywiązać sie z ustawowych obowiązków, takich jak sporządzenie zestawień obrotów i sald, sporządzenie sprawozdań finansowych, sporządzenie deklaracji cit itp. 

Przesunięcie terminów jak wyżej pozwoli księgowym i przedsiębiorcom wywiązać się terminowo z ciążących na nich obowiązków. Liczymy na zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy i przychylenie się do naszego wniosku.

 


Maria Kryniger Prezes Zarządu Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Maria Kryniger Prezes Zarządu Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...