Przesunięcie terminów sporządzenia sprawozdań finansowych o 3 miesiące

Dnia 12.03.2021

 

Pan Minister Finansów 

Tadeusz Kościński

 

W imieniu Zarządu Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych oraz wszystkich biur rachunkowych i przedsiębiorców działających w naszym kraju wnosimy o przesunięcie terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do własciwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji za 2020 rok w ten sposób, że:  

  1. termin określony w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości proponujemy przedłużyć o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do której stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (dalej zwanych jednostkami podlegającymi nadzorowi KNF) - o 2 miesiące,
  2. termin określony w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy, proponujemy przedłużyć o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni,
  3. termin określony w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości, w zakresie zakończenia inwentaryzacji, proponujemy przedłużyć o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 60 dni,
  4. terminy określone w art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2c oraz art. 63c ust. 2 i 4 ustawy o rachunkowości  proponujemy przedłużyć o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 2 miesiące,
  5. terminy sporządzenia sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ww. ustawy, sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63f ust. 1 ww. ustawy, i skonsolidowanego sprawozdania z płatności, o którym mowa w art. 63g ust. 1 ww. ustawy, proponujemy przedłużyć o 3 miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi KNF - o 2 miesiące,
  6. termin określony w art. 45 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych proponujemy przedłużyć do dnia 31 lipca 2021 r.

W związku z szalejącą pandemią COVID-19 mamy sygnały od wielu właścicieli biur rachunkowych, że choroba powoduje masową absencję zespołów pracowników w wielu firmach. 

Przedsiębiorcy oraz księgowi obawiają się, że w związku z masowymi zachorowaniami nie zdażą na czas wywiązać sie z ustawowych obowiązków, takich jak sporządzenie zestawień obrotów i sald, sporządzenie sprawozdań finansowych, sporządzenie deklaracji cit itp. 

Przesunięcie terminów jak wyżej pozwoli księgowym i przedsiębiorcom wywiązać się terminowo z ciążących na nich obowiązków. Liczymy na zrozumienie trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy i przychylenie się do naszego wniosku.

 


Maria Kryniger Prezes Zarządu Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maria Kryniger Prezes Zarządu Fundacji Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...