Przywrócenie czci i szacunku dla symboli narodowych na terenie Kancelarii Sejmu RP

                                                                              
                                                                                Marszałek Sejmu RP
                                                                                Elżbieta Witek    Wejście główne do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od kilku tygodni udekorowane jest barwami narodowymi Polski i Ukrainy. Barwy Ukrainy zajmują heraldyczną zaszczytną prawą stronę, przynależną gospodarzowi.

Przypominam, że sposób eksponowania Barw Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej w otoczeniu symboli innego państwa określa etykieta wynikająca z ceremoniału określonego zasadami protokołu dyplomatycznego. Używanie ich wymaga stosowania zasady starszeństwa. Starszeństwo oznacza przyznawanie honorowego miejsca insygniom państwa gospodarza przed symbolami niższej rangi. Tak więc Barwy Narodowe Rzeczypospolitej Polskiej mają na terenie Polski absolutne pierwszeństwo przed wszystkimi innymi.

Miejsce zaszczytne powinno znajdować się zawsze po prawej stronie, zgodnie z zasadami heraldyki i weksylologii. W zasadach tych stosuje się odwrócenie kierunków. Przyjmuje się mianowicie zasadę opisywania od strony budynku, przed którym są eksponowane, czyli w porządku odwrotnym niż dla osób patrzących na nie z zewnątrz.

Przypominam, iż otaczanie symboli Rzeczypospolitej Polskiej czcią i szacunkiem jest ustawowym prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.

W związku z powyższym wzywam do niezwłocznego przywrócenie należnej czci i szacunku dla symboli narodowych przynależnych gospodarzowi na terenie Kancelarii Sejmu RP.

W przypadku wątpliwości odsyłam do dokumentu ISSN 1899‑1114 nr 14 (22) sporządzonego przez Biuro Analiz Sejmowych 19 października 2009 r. 

278147112_512278887074719_718202454961571940_n.jpg

 sejm_U1.jpg


Sławomir Bogusław Czech    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Sławomir Bogusław Czech do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...