Przywrócenie dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalach psychiatrycznych

                                                                                     Szanowny Pan

                                                                                       dr Adam Niedzielski

                                                                                       Minister Zdrowia

                                                                                     ul. Miodowa 15,

                                                                                      00-952 Warszawa 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

   

     Jesteśmy ratownikami medycznymi, zatrudnionymi w jednym z łódzkich szpitali psychiatrycznych. Od lat, z poświęceniem i zaangażowaniem wykonujemy swoją pracę, zapewniając bezpieczeństwo pacjentom naszego szpitala. Wykonujemy te same czynności, co nasi koledzy - ratownicy, zatrudnieni w szpitalach innych, niż psychiatryczne.

     Do zakresu naszych obowiązków należą w szczególności: czuwanie nad bezpieczeństwem chorych w obrębie Izby Przyjęć, reanimacje, podawanie leków, transport chorych na konsultacje (doprowadzanie lub przenoszenie pacjentów do karetki z oddziałów i po konsultacjach w odziały, przewożenie pacjentów karetką i doprowadzanie na miejsce konsultacji, przekazywanie i zabezpieczanie w czasie transportu dokumentacji medycznej, przemieszczanie chorych w obrębie komórek organizacyjnych szpitala), obecność podczas przyjęć chorych do szpitala w pomieszczeniach w których odbywa się przyjęcie, odprowadzanie nowy przyjętych chorych do oddziałów, a w razie potrzeby pomoc przy przyjęciu chorego w oddziale.

     Dlatego też, za głęboko niesprawiedliwie i sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości określoną w art. 32 ust. 1 ustawy zasadnicznej, uważamy pozbawienie nas dodatków do wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2019 r.

    Praca ratowników medycznych w szpitalach psychiatrycznych jest szczególnie wyczerpująca, mamy bezpośrednią styczność z pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi, nierzadko będących pod wpływem środków psychoaktywnych, którzy charakteryzują się wysokim poziomem agresji. Udzielanie świadczeń medycznych w takich warunkach niesie za sobą ryzyko zagrożenia zdrowia, a nawet życia co jest dodatkowym obciążeniem w naszej codziennej pracy.

     Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu doprecyzowanie § 16 ust. 4a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 poz. 34), poprzez dodanie do katalogu grup ratowników w stosunku do których można zastosować współczynniki korygujcie również ratowników medycznych udzielających świadczeń medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych.

 

Z wyrazami szacunku,

Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Szpitala im. Józefa Babińskiego


Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Szpitala im. Józefa Babińskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Szpitala im. Józefa Babińskiego do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...