Przywrócenie NIEDZIELNYCH kursów autobusów Wielickiej Spółki Transportowej

Szanowny Pan Burmistrz, Artur Kozioł    

My, niżej podpisani mieszkańcy gminy Wieliczka, zwracamy się do Pana o podjęcie niezwłocznych działań w celu przywrócenia NIEDZIELNYCH kursów autobusów Wielickiej Spółki Transportowej - B2, D2, G1, G3, J1, R2, W1, Z1 oraz dostosowanie ich do potrzeb przewozowych (tz; szkoła, praca). Niestety dzisiejsze rozkłady w dni powszednie, weekendowe nie są wystarczające do wyżej wymienionych punktów.  Wspólnota Mała Wieś, Sułków domaga się przywrócenia starej trasy linii W1 – Węgrzce Wielkie -  Mała Wieś  – Sułków – Lednica Górna – Wieliczka Centrum. Obecny przebieg jednokierunkowy linii Z1 jest nie wystarczający. Bardzo często mieszkańcy aby powrócić do swojego miejsca zamieszkania, kościoła czy też sklepu są zmuszeni udać się do Centrum Wieliczki i oczekiwać na kolejny kurs .  

W związku z powyższym oczekujemy podjęcia pilnych kroków zmierzających do rozwiązania tego problemu. Sprawna i częsta komunikacja jest obecnie podstawą codziennego funkcjonowania.

 

WS1111.jpg


Wielicka Informacja Komunikacyjna - WIK    Skontaktuj się z autorem petycji