Przywrócenie Romana Czejarka na prowadzącego koncerty LzR

Petycja do Dyrekcji Programu Pierwszego oraz Zarządu Polskiego Radia S.A.  

Szanowni Państwo!  

W związku z informacjami zawartymi w wywiadzie udzielonym portalowi wirtualnemedia.pl przez Dyrektora Jedynki, Rafała Porzezińskiego oraz Jacka Raginis-Królikiewicza (http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/szefowie-jedynki-sluchalnosc-ponizej-10-proc-nas-nie-satysfakcjonuje-rozwijamy-pluralizm-publicystyki-wywiad_1), jako wierni Słuchacze tej stacji pragniemy zaprotestować przeciwko zmianom personalnym dotyczących trasy koncertowej audycji Lato z Radiem. Jej pomysłodawcą był w latach dziewięćdziesiątych Roman Czejarek i to pod jego przewodnictwem letnia trasa koncertowa ponownie wyniosła tę audycję na szczyty popularności. Nie można mu odmówić braku pomysłowości ani zaangażowania – zawsze Słuchacz jest dla niego na pierwszym miejscu.  

Tymczasem w tym roku, jeśli wierzyć zawartym w wywiadzie słowom Dyrekcji Jedynki, na trasie Lata z Radiem nie jest przewidziana obecność Szefa tej audycji. Zakrawa to na kpinę ze Słuchacza, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak bardzo publiczność wyczekuje na spotkania z tym właśnie dziennikarzem. Gdyby Dyrektor zadał sobie trud poznania opinii Słuchaczy (najłatwiej chociażby poczytać ich wypowiedzi na profilu audycji na FB), zrozumiałby jak ważną osobą dla publiczności jest Roman Czejarek. Nawet gdy w latach 2014-2015 z zupełnie niezrozumianych powodów Dyrektor Kamil Dąbrowa odsunął red. Czejarka od prowadzenia koncertów, studio plenerowe po prostu pękało w szwach, gdyż większość obecnych na imprezie Słuchaczy wolała czekać w kolejce na chwilę rozmowy ze swoim ulubionym dziennikarzem, niż spędzać czas na zabawie pod sceną.  

W tym roku na scenie ma stanąć red. Marcin Kusy. Nie prowadził nigdy audycji w paśmie 9-12, nie bywał na koncertach na scenie ani w studiu plenerowym i próżno szukać jego obecności na stronach poświęconych historii Lata z Radiem. Nie sposób więc ustalić, dlaczego to on wydaje się najbardziej odpowiednią osobą, wg Dyrekcji Jedynki, do prowadzenia koncertów na letniej trasie. Dlaczego na scenie nie może pojawić się zgrany duet prowadzących z lat poprzednich w osobach Romana Czejarka i Bogdana Sawickiego?  

Płacąc abonament czujemy się jednocześnie współwłaścicielami stacji, nazywanej wciąż „radiem publicznym”. Dlatego oczekujemy, że nasza prośba nie pozostanie bez odzewu i Dyrekcja skoryguje swoje pierwotne plany, robione być może zbyt pospiesznie i bez szczegółowego zagłębienia się w tenże, jakże ważny dla Słuchaczy, temat.  

Z wyrazami szacunku  

Słuchacze Programu Pierwszego Polskiego Radia S.A.